Kirke

– Kirken må ledes nedenfra

Jo Hedberg mener Den norske kirke vil vokse istedenfor å forfalle hvis den tar Bibelen og de bibelske prinsippene alvorlig.

Hvem skal styre Den norske kirke de neste fire årene? Frem til kirkevalget 8. og 9. september presenterer vi den øverste kandidaten på hver av listene til bispedømmeråd og kirkemøte.

Navn: Jo Hedberg

Alder: 57 år

Liste: Bønnelista

Bispedømme: Tunsberg bispedømme

– Vi opplever nå at kirken mer og mer ledes ovenfra og ned. Dette er en styringsform som ikke er bibelsk og som ikke inspirerer og åpner opp. Den forløser ikke kreativitet og vekst, men fører bare til at alle med initiativ, kall og drømmer flytter til frikirkene, sier Jo Hedberg, førstekandidat for Bønnelista i Tunsberg bispedømme.

Hedberg er 57 år og gift. Hedberg er utdannet teolog og har vært ti år i tjeneste som kateket i Sem menighet i Tønsberg. De seneste ti årene har Hedberg sammen med kona bygget opp og drevet bønnenettverket Bønn for Den norske kirke (BNK), samt Bønnelista.

– Jeg har også arbeidet flere somre som vikarprest i Bjørgvin, en gang i Hamar og litt her i Tunsberg bispedømme. Jeg har derfor også fra denne kanten godt innsyn i Kirke-Norge, sier han.

LES MER: Den store guiden til kirkevalget

Tok initiativ til Bønnelista

– Hvorfor har du valgt å stå på liste?

– På grunn av valgordningen i Dnk har jeg tatt initiativ til Bønnelista og jeg har innsett at hvis jeg skal klare å lede Bønnelista må jeg selv være innvalgt i Kirkemøtet. Det er hovedgrunnen til at jeg stiller til valg.

– Hvorfor skal folk stemme på deg?

– Hovedgrunnen til at folk bør både kumulere og stemme på meg er den kompetansen jeg har opparbeidet meg, ubevisst gjennom mange år i bønn og stillhet i nesten tomme kirker, åtte–ti timer om dagen, gjerne mange dager etter hverandre. Selv om jeg av dette ikke har fått de store åpenbaringene, så har jeg likevel forstått mer enn hvis jeg ikke hadde hatt disse ti årene på mange måter avsides i bønn. Jeg har blitt kjent med noen av Guds prinsipper, som man ikke blir kjent med når en arbeider i en menighet i Den norske kirke, blant annet at Gud ønsker å forsørge oss, sier han.

Utmeldinger av kirken

– Hva mener du er de viktigste utfordringene for kirken i dag?

– Ved å ta Bibelen og de bibelske prinsippene alvorlig, vil kirken vokse istedenfor å forfalle, slik den gjør nå, når stadig flere melder seg ut av kirken. Å ta Bibelen alvorlig vil også føre til økt rekruttering av prester og andre ansatte, som er et at kirkens virkelig store problemer i dag.

Hedberg mener at mangel på bibelsk lære og troserfaringer er også et stort problem for kirken.

– Bønnelista vil lage undervisningsopplegg og et nasjonalt program for å gi både lederne og medlemmene bibelkunnskap og troserfaringer, så vi virkelig kan bli kjent med Gud og hans sønn Jesus Kristus.

Mattis C. O. Vaaland

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke