Kirke

En romslig kirke

Lill Tone Grahl-Jacobsen mener tre ting må på plass for å sikre Den norske kirke en god grunnmur: En felles arbeidsgiverlinje, en forutsigbar finansiering og gode demokratiske prosesser.

Hvem skal styre Den norske kirke de neste fire årene? Frem til kirkevalget 8. og 9. september presenterer vi den øverste kandidaten på hver av listene til bispedømmeråd og kirkemøte.

Navn: Lill Tone Grahl-Jacobsen

Alder: 59 år

Liste: Åpen folkekirke

Bispedømme: Tunsberg bispedømme

– Min hjertesak er at alle som er døpt og dermed medlemmer, skal føle seg hjemme, kjenne tilhørighet og oppleve at kirken er deres kirke. En kirke med plass for alle, sier Lill Tone Grahl-Jacobsen, topplistekandidat for Åpen Folkekirke i Tunsberg bispedømme.

Grahl-Jacobsen er 59 år, gift og har tre barn og fire barnebarn. Hun jobber som kvalitetsrådgiver i helse- og omsorgssektoren i Kongsberg kommune. Fra ungdomstiden og frem til i dag har hun vært aktivt medlem med ulike oppgaver i Den norske kirke.

– Det startet med å være søndagsskolelærer og leder i barne- og ungdomskor, via ulike oppgaver i gudstjenesten til å være 10 år i menighetsråd og leder av prostiråd. De seneste fire årene har jeg vært i bispedømmerådet i Tunsberg, som leder siden sommeren 2017, vært dirigent på Kirkemøtet og er styremedlem i KA.

LES MER: Den store guiden til kirkevalget

Pågangsmot

– Hvorfor har du valgt å stå på liste?

– Etter å ha sittet fire år i Tunsberg bispedømmeråd og vært på de siste fire kirkemøtene, har jeg fått god innsikt i pågående saker og hva som ligger foran. Dette har gitt inspirasjon til å fortsette engasjementet mitt sammen med valgte medlemmer og ansatte. Vi har mange viktige saker på dagsorden fremover, og jeg tror det er viktig med kontinuitet i arbeidet både i bispedømmerådet og på Kirkemøtet.

– Hvorfor skal folk stemme på deg?

– Jeg har evne til å få folk med ulike meninger og ståsteder til å jobbe sammen og skape felles mål. Jeg har lyst og pågangsmot til å ta fatt på en ny fireårsperiode. Jeg har solid erfaring fra bispedømmerådsarbeid og innsikt i pågående saker og utfordringer som gjør at jeg kan raskt kan fortsette viktig arbeid og påbegynte prosesser.

Felles arbeidsgiverlinje

– Hva mener du er de viktigste utfordringene for kirken i dag?

Jeg er løsningsorientert, bruker kreativiteten min og ser etter muligheter. Dette er nødvendige egenskaper og ferdigheter å i bruk, enten vi skal få på plass en felles arbeidsgiverlinje for kirkelige ansatte, sikre en god og forutsigbar finansiering for ansatte, kirkebygninger og kultur og utvikle gode demokratiske styringsprosesser. Disse tre elementene må på plass for å sikre Den norske kirke en god grunnmur.

Mattis C. O. Vaaland

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke