Kirke

Samlivsstrid i KRIK

Generalsekretær Erling Ekroll gikk av midt i stormen rundt homofile ledere i KRIK.

15. august skrev Vårt Land en artikkel om samlivsstriden som rystet KRIK. Utgangspunktet var et Facebook-innlegg fra et mangeårig KRIK-medlem, Bjørnar Vetrhus, som hevdet at «ledelsen i KRIK med Erling Ekroll i spissen i løpet av den siste tiden har endret spillereglene for KRIK-ledere i stillhet.

Endringen av spillereglene har ikke blitt tatt opp på generalforsamling (GF) så vidt meg bekjent. (...) KRIK ønsker ikke lenger at personer som har en annen legning en heterofil og som lever ut sin kjærlighet i et homofilt forhold skal være ledere».

LES MER: Startet med et Facebook-innlegg.

«Uryddig»

Spillereglene, som er reglene ledere i KRIK må overholde, sa tidligere at «Det er ekteskapet som er Guds gode ordning for samliv». Vinteren 2017 ble formuleringen endret til at «Det er ekteskapet mellom mann og kvinne som er Guds gode ordning for samliv».

– Jeg mener at det er uryddig å endre tilbake spillereglene uten at dette går gjennom generalforsamlingen når medlemmene i organisasjonen har ytret at de ønsker en debatt på dette, skrev Vetrhus i en e-post til Vårt Land. Han mente organisasjonen har endret praksis overfor homofile KRIK-ledere.

Generalsekretær Erling Ekroll mente derimot at endringen vinteren 2017 bare er en presisering av det som alltid har vært KRIKs syn.

LES MER: Homofil KRIK-er: Håper KRIK forblir konservative. 

Generalforsamling

Forløperen for Vetrhus' Facebook-innlegg er en e-post som blir sendt ut av bestyrerparet på KRIKs høyfjellshotell i Hemsedal i begynnelsen av august. Der ber bestyrerparet konservative KRIK-medlemmer om å komme på KRIKs generalforsamling i Hemsedal 8. september.

E-posten er en reaksjon på at to KRIK-medlemmer har sendt inn et forslag om å endre spillereglene i KRIK, slik at formuleringen om «mann og kvinne» blir tatt ut igjen.

«Alt dette kan forhindres. Del gjerne denne e-posten med folk du er trygge på har et solid bibelsk ståsted i denne saken. Det mobiliseres blant de liberale forslagsstillerne. (...) Vi ønsker å mobilisere sterkt i det stille», skriver bestyrerparet.

LES MER: Erling Ekroll går av som generalsekretær.

Kritikk

Vårt Lands artikkel vakte reaksjoner fra mange hold. Styreleder i KRIK, Erlend Haus, sa han var redd for splittelse i organisasjonen. Tidligere KRIK-ansatt Vegard Tjørhom sa han opplevde at KRIK har beveget seg i konservativ retning.

28. august sendte KRIK ut en pressemelding om at Erling Ekroll går av som generalsekretær 31. august.

– Jeg vil ikke kommentere om hvorvidt avgangen er knyttet opp til konflikten om samlivsspørsmål. Styret og jeg har hatt en felles oppfatning om hva som står i verdidokumentet i forhold til samliv, sa Ekroll til Vårt Land, og sa han og styret er enige om at det er «tjenlig for oss begge at vi nå skiller lag».

Ekrolls avgang resulterte i at de to forslagsstillerne trakk forslaget om å endre spillereglene slik at formuleringen om «ekteskap mellom mann og kvinne» gikk ut.

LES MER: Utsetter betent samlivssak. 

Konservative i styret

Dermed ble det ikke noe av avstemmingen over forslaget på generalforsamlingen 8. september.

Spilleregelstriden viste seg likevel i valget av nye medlemmer til sentralstyret i KRIK. Fire plasser som fast styremedlem sto til valg, men det var kommet inn tre benkeforslag. Én av de foreslåtte var Eivind Holmedahl Hermstad, som var en av forslagsstillerne til avstemningen om endring av spillereglene i KRIK, og som altså står på den liberale siden i spilleregeldiskusjonen.

Hermstad ble ikke valgt inn i styret.

– Det virket som om den ene siden hadde mobilisert flere folk. Det kan hende de liberale i homofili-spørsmålet tenkte det ikke var nødvendig å dra opp til Hemsedal siden selve spilleregelspørsmålet ikke skulle voteres over, sier en kilde som var til stede på GF.

LES MER: Mobilisering foran generalforsamling. 

Referansegruppe

Spørsmålet om formuleringen om «mann og kvinne» blir nå behandlet i en referansegruppe som er satt ned av KRIK-styret. I referansegruppen sitter mennesker med ulikt ståsted i homofili-spørsmålet. Det er fremdeles uklart hvorvidt sluttresultatet skal være en innstilling, et sett med nye spille­regler, eller en anbefaling til styret.

Arbeidet skal etter planen være ferdig i mars 2019 og behandles av styret i juni.

Ingeborg Bergem

Ingeborg M. Bergem

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Kirke