Kirke

Asker-prost fortsetter aksjon

I en tekst prestene kan bruke i gudstjenesten minner prost Tor Øystein Vaaland om hvordan barn av tyske soldater ble behandlet etter 2. verdenskrig, og ber om at norske barn av IS-foreldre hentes til Norge.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke