Kirke

Vanskelig å måle tro

Forsøk på å kartlegge menneskers religiøsitet har vist en tendens til at befolkningen blir stadig mindre troende. Men det er vanskelig å måle, mener forsker.

– SSB og har spurt om religion i intervjuundersøkelser, men det er vanskelig å måle om folk tror eller ikke. For hva betyr det å tro? Betyr det at du tror på Gud, men ikke på Jesus, for eksempel, eller betyr det at du tror på den kristne trosbekjennelsen?

Det sier Helge Brunborg, pensjonert forsker ved Statistisk sentralbyrå, som tidligere har bistått Den norske kirke med flere studier av medlemsutviklingen.

LES MER: Har kartlagt medlemmene i rød, gul og grønn.

Komplisert bilde

Fra tid til annen kommer nye undersøkelser som tyder på at færre nordmenn ser på seg selv som troende. For eksempel har undersøkelsen Norsk Monitor i en årrekke spurt nordmenn «Tror du på Gud?». I 2017 svarte 46 prosent at de ikke tror, mens 34 svarte at de tror på Gud.

Men oversikten over tro og ikke-tro er langt fra entydig. Det er typisk for denne typen undersøkelser, mener Helge Brunborg.

– Det er vanskelig både å spørre om og å tolke svarene på spørsmål om religiøs tro. Dessuten er styrken av troen kanskje mer interessant enn svarene på enkle ja-nei spørsmål, sier Brunborg.

I praksis blir tro ofte kartlagt med mer målbare spørsmål, for eksempel om religiøs aktivitet.

– Hvor mange ganger i året folk går i kirken, om de døper barna sine og om de gifter seg i kirken, kan være indikatorer på tro. Men tro handler også om andre, mindre målbare ting. Den norske kirke burde kanskje prøve å finne ut hva medlemmene tror på, sier Brunborg.

LES MER: Kommentator kritiserte gudstjeneste, nå skal hun lage gudstjeneste.

Flere spørsmål

Tirsdag skrev Vårt Land om medlemsundersøkelsen Borg bispedømme har utført for å kartlegge hvilke forhold medlemmene faktisk har til den kristne tro. Resultatet viste at kun 20 prosent av medlemmene går ofte i kirken og er overbevist om at Gud finnes.

56 prosent går i kirken sporadisk, særlig i bryllup, barnedåp og begravelse. De fleste av disse tror på Gud «av og til». 24 prosent av medlemmene går nesten aldri i kirken, og er mer avvisende til den kristne tro.

Tallene kan tilsynelatende se mørke ut for Den norske kirke. Men - som alltid – er bildet mer komplisert enn som så. For det er vanskelig å måle tro eller ikke-tro gjennom ja og nei-spørsmål.

Undersøkelsen viser for eksempel at kun 14,5 av kirkemedlemmene i Borg oppgir at «jeg er så sikker som jeg kan være på at Gud ikke finnes», mens 21,3 prosent sier «jeg tror ikke på Gud, men det kan være at jeg tar feil». Av denne siste gruppen er det en god andel som oppgir at de har vært i kontakt med en kirke i løpet av det siste året.

16 prosent oppgir at «jeg tror på Gud av og til og av og til tror jeg ikke på Gud» og 12,5 prosent svarer «vet ikke».

LES MER: Borg feirer jubileum med ny salme.

Alle fullverdige medlemmer

Atle Sommerfeldt er biskop i Borg bispedømme. Han sier bispedømmet nå er i gang med å finne ut av hvordan de skal bruke medlemsundersøkelsen til å kommunisere bedre med alle medlemmene sine.

– Undersøkelsen handlet ikke om å måle medlemmenes tro. Det viser seg at opp mot 90 prosent har en usikkerhet eller sikkerhet rundt at det finnes noe mer mellom himmel og jord. Bare 10 prosent mener at Gud ikke finnes, sier han.

Sommerfeldt sier bispedømmet har vært opptatt av ikke å gi medlemmene verdiladede ord som «seremonikristne», «personlig kristne» eller «late kristne».

– Noen perioder i livet er det vanskelig å være sikker på hva man tror på. Slik har det alltid vært, bare slå opp i Salmenes bok i Bibelen, sier han.

Hensikten med undersøkelsen var derfor ikke å definere om enkeltpersoner trodde eller ikke.

– Alle medlemmer av Den norske kirke er fullverdige medlemmer. Hvis man kommer på en konsert i kirken, skal man aldri bli møtt med et «hvorfor var du her ikke sist søndag». Så er det kirkens oppgave å vanne og gjødsle, sier Sommerfeldt.

---

Folkekirken

  • Borg bispedømme vil kommunisere bedre med medlemmene. I den forbindelse har de kartlagt medlemsmassen.
  • Undersøkelsen er et samarbeid mellom Fredrikstad fellesråd, Borg bispedømmeråd og Kirkerådet. Den ble gjennomført som panel­undersøkelse på internett i regi av Norstat.
  • Tusen medlemmer i Den norske kirke i Borg fikk 28 spørsmål om tro, praksis, preferanser, kjennskap med mer.
  • Undersøkelsen ble gjennomført i uke 50-52 i 2018.

---

Les mer om mer disse temaene:

Ingeborg Bergem

Ingeborg M. Bergem

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke