Kirke

Er du gult, grønt eller rødt medlem av Den norske kirke?

I Borg bispedømme har de fargekoder for ulike medlemsgrupper.

Røde kirkemedlemmene har bare vært i kirken én eller to ganger det siste året, og da fortrinnsvis i begravelser. Dessuten er de mer avvisende til Gud enn resten.

Grønne kirkemedlemmer ­leser bøker og tror på Gud. Gule kirkemedlemmer liker kirke­musikk, men er «hverken ­kirkenære eller kirkefremmede».

I forbindelse med at Borg bispe­dømme i år feirer 50-årsjubileum, ønsket bispedømmet å lære mer om medlemmene sine, for å kunne effektivisere kommunikasjonsarbeidet. Nå har de kartlagt medlemmenes forhold til kirken, troen og andre deler av livet. Resultatet har de brukt til å definere grupper med fargekodene rød, grønn og gul.

– Mennesker mottar budskap på ulike måter. Vi har forsøkt å systematisere ulike grupper for å kommunisere bedre med dem der de er i livet sitt. Dette er grunnleggende i all kirkelig misjonal virksomhet, sier Atle Sommerfeldt, biskop i Borg bispedømme.

De grønne

Er du i den grønne gruppen tilhører du de mest ­ivrige tilhengerne av Den norske kirke. Ifølge undersøkelsen er det i Borg bispedømme 98.865 av dem, noe som er rundt 20 prosent av bispedømmets medlemmer.

– Medlemmene i den grønne gruppen er overbevist om at Gud finnes, sier Karianne Hjørnevik Nes, seniorrådgiver for valg, kommunikasjon og strategi i Borg bispedømme.

Alle som er i den grønne gruppen vil døpe barna sine dersom de skulle velge i dag. Rundt 85 prosent av dem sier at de har stor tillit til Dnk.

I motsetning til de som faller inn i de andre gruppene opplever de «grønne» også at gudstjenesten styrker troen deres.

De som faller inn i den gule og den røde gruppen fremhever musikk og selve kirkerommet som viktigst for gudstjeneste­opplevelsen. For de grønne er derimot ordene som sies det viktigste. De grønne har også har et annet Jesus- og gudsbilde enn de røde og gule gruppene.

– Medlemmene i den grønne gruppen sier at Gud støtter meg når det er vanskelig, og at Gud er kjærlighet og godhet, sier Nes.

Er du i den grønne gruppen har du også en tendens til å se lysere på fremtiden og lese mer bøker. Du gir dessuten mer penger til humanitære organisasjoner.

De gule

Er du i gruppen med gule medlemmer hører du til den største andelen av medlemmene i Dnk. Denne gruppen utgjør 275.443 av medlemmene i Borg bispedømme.

– Medlemmene i den gule gruppen sier at de tror på en kraft som kanskje kan være Gud, sier Nes.

Den gule gruppen støtter opp om kristen kulturarv og ønsker tilgang til kirkens tjenester. Nes beskriver den gule gruppen som «hverken kirkenære eller kirkefremmede». Denne gruppen deltar sporadisk i kirken.

– Av og til tror de på Gud, av og til ikke. Denne gruppen bruker kirken til glede og sorg, og deltar i barnedåp, bryllup og begravelser, sier hun.

– Tallene viser at den gule gruppen oftere har vært i en begravelse, enn på kirkelig kunst- eller kulturarrangement, sier hun.

De røde

Tilhører du den røde gruppen går du nesten aldri i kirken og er avvisende til kristen tro. 117.063 av medlemmene i Borg bispedømme tilhører denne gruppen.

– Denne gruppen er som regel bare i kontakt med kirken i begravelser, sier Nes.

Likevel ville en del av dem stemt ved kirkevalget. Rundt halvparten ville døpt barnet sitt og for tre fjerdedeler er det viktig at kommunen vedlikeholder kirkebygget.

– Når vi spør: «Hvorfor er du medlem?» svarer de at det er fordi de alltid har vært medlemmer, sier Nes.

Både røde og gule medlemmer er mer positiv til musikk i gudstjenesten enn de grønne. For alle tre gruppene er klimatiltak viktig.

Bedre kommunikasjon

Nes presiserer at fargene ikke er ment som en verdikategorisering av medlemmene, men som et verktøy for å målrette kommunikasjonen til alle medlemmene bedre. Ifølge Nes ønsker man særlig å nå den gule gruppen, ettersom den utgjør over halvparten av medlemsmassen.

– I en demokratisk organisasjon kan vi ikke neglisjere halvparten av våre medlemmer, sier hun.

---

Folkekirken

  • Borg bispedømme vil kommunisere bedre med medlemmene. I den forbindelse har de kartlagt medlemsmassen.
  • Undersøkelsen er et samarbeid mellom Fredrikstad fellesråd, Borg bispedømmeråd og Kirkerådet. Den ble gjennomført som panel­undersøkelse på internett i regi av Norstat.
  • Tusen medlemmer i Den norske kirke i Borg fikk 28 spørsmål om tro, praksis, preferanser, kjennskap med mer.
  • Undersøkelsen ble gjennomført i uke 50-52 i 2018.

---

Les mer om mer disse temaene:

Mattis C. O. Vaaland

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke