Kirke

Legg ned, Åpen folkekirke!

De ulike synene i Den norske kirke lar seg ikke fange i et partiregime. Å legge ned Åpen folkekirke vil være mest i tråd med det reelle bildet.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke