Kirke

Ser positiv utvikling

Pastor i Salt, Sigurd Bekkevold utelukker ikke at BCC kan ende opp nærmere pinsebevegelsen.

Sigurd Bekkevold er pastor i pinsemenigheten Salt Bergenskirken, og vokste delvis opp i BCC. Han er veldig positiv til signalene BCC sender.

– Da jeg var i BCC erfarte jeg selv at det var et veldig stort skille mellom de som var innenfor og de som var utenfor, og da gjerne andre troende. Jeg har selv hatt en reise inn i pinsebevegelsen, og på den reisen oppdaget jeg at det var en god del misforståelser. Det jeg trodde om hva de lærte i andre kristne menigheter stemte ikke.

LES MER: Vil kvitte seg med sektstempel

Felles historie

Bekkevold viser for eksempel til begreper som «nåde» og «helliggjørelse».

– Det er bare en vei for å rydde opp i dette: Det er å snakke sammen og rive ned de murene som skiller. Hvis det er det som skjer nå vil jeg bare heie på dem, og si til alle i BCC at de har ufattelig mye bra i vente når de begynner å utforske dette landskapet.

– Kan BCC ende opp der de startet – i et tettere samarbeid med pinsebevegelsen?

– Det er vanskelig å forskuttere. Selv om det var samarbeid i starten så oppstod det også en uenighet der, og til dels veldig steile fronter mellom pinsebevegelsen og BCC. Samtidig ble bevegelsene født samtidig og var en del av den samme åndelige grobunnen som fantes på det tidspunktet. De var lekmannsbevegelser – grasrotbevegelser – og deler mye historie, svarer Bekkevold.

Han understreker at en slik prosess BCC har startet ikke trenger å føre til at alle får en lik forståelse av sentrale begreper, men at man forstår mer om hverandre.

LES OGSÅ: En sjanse til Smiths venner

Ikke bagatellisere

Hilde Langvann er leder av Hjelpekilden, en frivillig støtteorganisasjon til mennesker i brudd med trossamfunn. Hun er også veldig positiv etter å ha lest om BCC i gårsdagens Vårt Land.

– Det å ha dialog med andre trossamfunn – særlig i etterkant av debatter om usunn tro og usunn praksis – er veldig viktig. At de setter dialog fremfor isolasjon er rett og slett supert.

Hva skal til for at utbrytere eller andre som har negative opplevelser fra et slikt trossamfunn skal få tillit til det igjen?

– Det har med måten man møter kritikk på. Man må innrømme at der og der gjorde vi feil, og det og det må vi jobbe med. Man kan ikke gjemme seg bak at «ikke alle opplevde det sånn». Man må anerkjenne de åndelige overgrepene som har skjedd, ikke bagatellisere dem.

Elise Kruse

Elise Kruse

Elise Kruse er religions- og featureredaktør i Vårt Land. Hun har jobbet i avisen siden 2017, som journalist og som nyhetsleder.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke