Kirke

'Må mer til for å bli kvitt sektstempel'

Tidligere medlemmer av Brunstad Christian Church (BCC) er positive til utviklingen i trossamfunnet, men setter spørsmålstegn ved motivene til den nye tilnærmingen.

– Det kan bare komme gode ting ut av at Brunstad Christian Church nærmer seg andre kristne trossamfunn, men når det er sagt, synes jeg det gjøres på litt falske premisser, sier Oscar Floor.

Han er tidligere medlem av Brunstad Christian Church (BCC), av enkelte kalt Smiths venner, og driver nå en side på Facebook for utbrytere av trossamfunnet.

Floor er positiv til at BCC nå er i dialog med Norges Kristne Råd (NKR), som Vårt Land meldte i går. Men han mener det er noe som skurrer.

– Det ene er baktanken. Kan denne tilnærmingen til andre trossamfunn ha med et ønske om å leie ut konferanselokaler, slik de for eksempel gjorde til Norsk Luthersk Misjonssamband i sommer? Det er en litt falsk tone i denne fine, nye musikken, mener Floor.

LES MER: Vil bli kvitt sektstempel

Krever unnskyldning

I tillegg til at han setter spørsmålstegn ved om BCC har kommersielle motiv, lurer han også på om trossamfunnet har tenkt å gjøre noe med innstillingen de tidligere har hatt til andre kristne.

– BCC har alltid kritisert andre kristne. Det har selvsagt gått begge veier, de har også selv blitt utsatt for kritikk – men måten ledere og andre har snakket om andre kristne på har eskalert over tid. BCC baserer seg blant annet på flere skrifter som anklager andre. Hva gjør man med dem? Rydder de ikke opp i disse tingene, tar man ikke et skikkelig oppgjør.

Floor peker blant annet på at nåværende BCC-leder, Kåre Smith, i sin bok har skrevet at «de religiøse hater oss».

– Man kan ikke si det og så samarbeide. Slike setninger må tas tilbake og beklages. Det ville forbause meg om de får bli medlem av NKR uten å rydde opp i slike ting. Men om de tar det tilbake, hadde det vært glimrende. Da vil også de falske tonene forsvinne, for min del.

Etterlyser Smith

Per Andreas Kristoffersen er også tidligere medlem av BCC. I dag er han medlem av Den Evangelisk Lutherske Frikirke og har ikke vært aktiv i BCC på mange tiår, men har bekjente som er det. Med interesse for utviklingen i BCC, har han hørt noen av talene, og uttalelsene til menighetens internasjonale leder Kåre Smith.

– Han virker i alle fall internt ganske tøff i hvordan han verbalt håndterer andre kristne. I denne situasjonen kunne det vært interessant å høre fra ham, som åndelig leder av BCC, hva han tenker om en eventuell dreining mot en luthersk forståelse av rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Det vil ofte kunne være betydelig forskjell på hvordan man ordlegger seg internt og eksternt, mener Kristoffersen.

Han mener det må mer til for at BCC skal bli helt kvitt det såkalte sektstempelet.

– Det jeg kunne ønske meg er at de river litt seilene når det kommer til hvordan de omtaler utbrytere fra BCC, som har dannet menigheter og grupperinger, og andre som har forlatt trossamfunnet. Selv om jeg ikke er en av dem, har jeg sett at mange kjenner seg såret av BCC i den prosessen. Hvordan trossamfunnet forholder seg til dette er et valg BCC alene må ta. Så langt har man ikke funnet gode måter å konfrontere det på, slik jeg ser det, men det må til.

LES OGSÅ: En sjanse til Smiths venner

Enklere teologi

Oscar Floor mener at BCC kan ta tilbake utsagnene og skriftene han viser til, uten at det svekker menighetens identitet og profil.

– Ja, de kan fortsatt være BCC. For går man tilbake til opprinnelsen i 1912, så var det jo samarbeid mellom pinsemenighetene og grunnleggerne av BCC. Det samarbeidet kan man i dag bruke som forklaring på det som skjer. At de søker tilbake til røttene og opprinnelsen. Det som har skjedd i mellomperioden får man si unnskyld for. Da vil de også blir forstått, tror jeg.

Han viser til at BCC allerede har forandret seg på flere områder, og observerer blant annet at teologien, i hans øyne, er blitt enklere.

– Jeg ser på det som har vært fra starten og ser at det har skjedd en avskalling. En del av de dypere spørsmålene fra oppstarten er blitt borte. Man tar i stedet inn en del i forkynnelsen som passer i tiden i dag, slik som at rikdom er en velsignelse fra Gud.

Ikke isolert

Berit Hustad Nilsen, pressekontakt i BCC, har blitt forelagt kritikken fra utbryterne. De kjenner seg ikke igjen i påstander om en forenklet teologi, og svarer følgende på kritikken:

– BCC ønsker å arbeide for å fremme kristendommens premisser i samfunnet, og har oppfattet at det innenfor en dialog med NKR er rom for å bevare vår egenart innenfor de rammene som den kristne troen danner. BCC er i en prosess, og det vil alltid være ulike oppfatninger om en sak, men BCC vil fortsette å forkynne den læren som har lagt grunnlaget for den livskraften vi ser i menigheten i dag.

Hun understreker at BCC ikke føler seg isolert, men tror det har oppstått misforståelser rundt hva de egentlig tror og lærer.

– Vi håper at den respektfulle dialogen vi nå er kommet inn i kan bidra til en større gjensidig forståelse rundt dette.

---

Brunstad Christian Church (BCC)

  • Brunstad Christian Church, tidligere kalt Den kristelige menighet, oppsto i Vestfold på begynnelsen av 1900-­tallet.
  • I dag har menigheten ca. 8.400 medlemmer.
  • Fikk sitt uoffisielle navn, Smiths Venner, etter stifteren Johan Smith.
  • Praktiserer troendes dåp.
  • Har i tillegg til Bibelen noen skrifter av sentrale personer i bevegelsen som er sentrale for forkynnelsen.

---

Elise Kruse

Elise Kruse

Elise Kruse er religions- og featureredaktør i Vårt Land. Hun har jobbet i avisen siden 2017, som journalist og som nyhetsleder.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke