Kirke

– Norske skoler ­vil undervise i kreasjonisme

Den nye kreasjonistforeningen Skaper hevder norske skoler ønsker undervisningsmateriell fra dem. Nå advarer norske misjonstopper mot de mest ­ekstreme variantene av kreasjonisme.

– For meg handler dette til ­syvende sist om å bli å bli frelst, sier Jogeir Lianes, leder for kreasjonist­foreningen Skaper, som ble opprettet for halvannet år siden.

Nå arbeider foreningen for å få sitt undervisningsmateriale inn i norske skoler

– Vi har konkrete skoler vi jobber mot, og som er villige, men vil ikke si noe om hvilke. Da må de i så fall stå fram selv, for det kan bli en del bråk om det kommer ut, sier styreleder Lianes.

Tror jorden er 6.000 år

Foreningen Skaper hevder jorda ble skapt på én dag for 6.000 år siden og at Adam og Eva ble skapt som de første menneskene på den sjette dag. De tolker dermed skapelsesberetningen i Første mosebok helt bokstavelig og som historiske hendelser.

Det synet går på tvers av den ­vitenskaplige konsensus om at universet ble til for om lag 14 milliarder år siden, jorden ble formet for om lag 4,5 milliarder år siden, og alt levende – også mennesket – har utviklet seg fra enkle organismer gjennom naturlig seleksjon.

LES OGSÅ: – Kreasjonisme i kristne miljøer er en uting

Denne kopien av Noahs ark står i fornøyelsesparken Ark Encounter i Kentucky i USA. Parken har som utgangspunkt at Bibelens historier om skapelsen og syndfloden skal tolkes bokstavelig og forsøker å bevise det. Kreasjonisme står mye sterkere i USA: Om lag 1 av 4 amerikanere mener at Gud skapte mennesket i sin nåværende form – og ikke gjennom evolusjon.
Denne kopien av Noahs ark står i fornøyelsesparken Ark Encounter i Kentucky i USA. Parken har som utgangspunkt at Bibelens historier om skapelsen og syndfloden skal tolkes bokstavelig og forsøker å bevise det. Kreasjonisme står mye sterkere i USA: Om lag 1 av 4 amerikanere mener at Gud skapte mennesket i sin nåværende form – og ikke gjennom evolusjon. Foto: John Minchillo/AP/NTB scanpix

Samler inn penger

Nylig bestemte Tyrkias ­regjering at evolusjon skal ut av ungdomsskolepensumet, noe som førte til ny oppmerksomhet rundt kreasjonistmiljøet i Norge. 
I Norge er kreasjonismen på ­vikende front, men det anslås at over 500.000 nordmenn fortsatt avviser evolusjonsteorien.

I 2005 viste en EU-undersøkelse 
at 18 prosent av nordmenn ­avviste menneskelig evolusjon. Det er ­flere enn i våre naboland, Danmark og Sverige, skriver Dagsavisen. En spørreunder­søkelse utført av NRK i 2008 ­bekrefter bildet. Da sa 12 prosent at de var delvis eller helt uenig med evolusjonsteorien.

Organisasjonen Skaper har ­siden stiftelsen i februar samlet 
inn over 100.000 kroner, og får stadig flere faste givere som gir «vesentlige summer». Ifølge ­Lianes har stifterne bakgrunn fra et bredt spekter av kirkesamfunn. Felles er at de har et bibelsyn som er bokstavelig. Lianes mener at et annet bibelsyn kan får dramatiske konsekvenser på dommens dag.

Han viser til at Jesus sier at man skal tro på profetene og ­Moses, og på dommens dag vil han avvise mange som falske disipler fordi de ikke tror på profetene, og dermed avviser Jesus ord.

– Hvis jeg ikke bortforklarer det Jesus sier, er risikoen for at jeg gjør urett mindre enn om jeg avviser det fordi det ikke stemmer med det jeg ser i naturen, sier han.

LES OGSÅ: Paven anerkjenner evolusjon og big bang

– Logisk å tro på evolusjon

Ung jord-kreasjonistene mener at dagens 
vitenskapsmenn tolker sine ­observasjoner ut fra sitt verdensbilde om at jorden alltid har vært slik den er nå, med de naturkreftene som råder i dag, og med død, sykdom og naturkatastrofer. ­Lianes mener at det er helt logisk å konkludere med evolusjon med et slikt verdensbilde.

– Men Bibelen forteller oss det faktum at jorden er skapt god uten død, sykdom og katastrofer. Det var først etter syndefallet at Gud forbannet skaperverket og gjorde det forgjengelig. Da ble også alle naturlover forandret. Vi mener at observasjonene vi gjør i naturen 
passer godt med det Bibelen ­forteller oss.

– Kan ta troen fra folk

Lianes har bakgrunn fra Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Generalsekretær Øyvind Åsland mener det er grunn til «å rope varsko» om verdens­bildet til foreningen Skaper.

– Ung jord-kreasjonister har en tendens til å hevde at om man ikke tenker som dem, så har man ikke tillit til Bibelen. Det er veldig vanskelig for meg, sier han.

Åsland frykter at særlig ungdom kan ta påstandene om en ung jord for god fisk. Men så møter de kunnskap som overbeviser dem om at teorien ikke holder mål.

– Da kan de risikere å miste ­troen i samme slengen, sier han.

Det er mange som er opptatt av skapelse i NLM, mener generalsekretæren, men de fleste er også avslappet til hvordan den gikk til.

– Jeg er ikke vitenskapsmann, men misjonær og teolog. Om det tok lang eller kort tid er ikke et avgjørende spørsmål for min tro. Poenget for meg er at Gud sto bak, sier Åsland.

– Bibel og vitenskap kan forenes

Han viser til personer i NLM-miljøet som både er vitenskapsmenn og teologer.

– Jeg har veldig tiltro til disse som mener det er mulig å forene en sterk tillit til Bibelen, samtidig som man mener at jorden er skapt via evolusjon, sier han.

NLM har en rekke friskoler både på grunnskole og videregående nivå. Åsland er ikke avvisende ­
til å bruke deler av materialet fra ­Skaper, men da for å vise fram ­flere syn.

– Men jeg kunne aldri gått med på at det var det eneste som ble undervist.

– Gammel jord, ung skapelse

Den dogmatiske tilnærmingen til Skaper, får også kritikk fra Indremisjonsforbundet (IMF).

– Jeg tror mange unge havner i en skvis der de må velge mellom ­bibel og vitenskap når de får presentert ung jord-teorien. De opplever at de må lukke øynene for vitenskaplige funn, sier generalsekretær Erik Furnes.

Selv heller han mot en teori om en «ung skapelse på en gammel jord»: Bibelens skapelse skjedde for 6.000 år siden, men at det kan ha vært «skapelser» før dette. Det kan forklare blant annet fossiler og andre funn som er eldre enn 6.000 år.

Også IMF har mange kristne friskoler. Ifølge Furnes legger de fram både evolusjonsteori og ­varianter av kreasjonisme i ­undervisningen. IMF-skoler må gjerne vurdere å bruke materiale som kommer fra foreningen Skaper, mener Furnes.

– Jeg mener at dette er et felt der man kan legge fram ulike ­posisjonene så kan elevene ta stilling, sier han.

---

Kreasjonisme

  • Kreasjonisme, retning ­basert på overbevisningen om at universet, verden og alt liv er skapt slik som ­beskrevet i Bibelen. Synet vant frem blant fundamentalistiske kirkesamfunn i USA i 1920-årene, i opposisjon til Darwins lære og den mod­erne evolusjonsteorien.
  • I senere år har kreasjonismen og kreasjonistiske synspunkter vunnet ny støtte blant konservative kristne i USA og i en del andre land, blant annet under betegnelsen Intelligent Design. Blant annet har visepresident Mike Pence hevdet et slikt syn.
  • Også innenfor islam og jødedommen finnes det miljøer som avviser evolusjonsteorien.
  • De fleste store kirkesamfunn, blant annet Den ­katolske kirke, tolker skapelsesberetningen billedlig, og avviser derfor ikke evolusjonsteorien.
  • Kilde: Store norske leksikon og ­Wikipedia

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke