Kirke

Byr Sylvi på syrisk frukost

Eit år etter at ekteparet sykla inn i Finnmark, byr dei Sylvi Listhaug på syrisk mat. Olaa Salloum og Michel Abboud finn fotfeste i landet dei flykta til.

– Oslo er bra, men vi saknar Vadsø. Der har vi mange vener, seier Olaa Salloum. Mannen Michel Abboud nikkar.

– Litt rart, bryt gjesten, innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug, inn.

– I Norge vil mange heller til Oslo enn til Vadsø.

Ho har invitert seg sjølv på morgomat. Olaa Salloum og Michel Abboud kjenner Frp-statsråden frå eit møte i Finnmark. Der budde syrarane på asylmottak. No vil Listhaug sjå korleis det unge paret har det etter at dei blei busette i Oslo. Ho vil høyre korleis det går med kvalifiseringa til eit liv i Norge.

– Vi har gått på norskkurs i tre månader no, fortel Abboud.

LES MEIR: KrF og Frp enige om konvertitter

Ros fra NOAS

I NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere, applauderer dei Listhaugs interesse for den andre halvdelen av statsrådstittelen; integreringsminister.

– Det er på høg tid. Sidan Listhaug blei innvandrings- og integreringsminister for snart eit år sidan, har ho brukt lite energi på integrering, seier generalsekretær Ann-Magrit Austenå.

– Kva forventning har NOAS til hennar engasjement for å integrere dei flyktningane som skal få vere i Norge?

– Listhaug er flink til å bruke sosiale medier. Her bør ho løfte fram ei god integreringshistorie kvar dag. Ho bør slutte å snakke om frykta for kva som kan kome. Tala for 2016 viser at det nesten ikkje kjem asylsøkjarar til Norge, knapt 3.000 hittil i år.

Austenå rosar Listhaug for å vere ein handlekraftig statsråd med høgt aktivitetsnivå:

– Men no bør ho bruke denne energien på dei mange som blir busette i Norge, dei som skal etablere seg, lære seg norsk og få jobb. Mange gjer det bra.

LES MER: Ber regjeringen om større hjertalag

Kom flest syrarar

I fjor haust kom det rekordmange asylsøkjarar til Norge. Ei stor gruppe skilde seg ut. Syrarane. Då november gjekk over i desember hadde Utlendingsdirektoratet (UDI) behandla 21.704 asylsøknader sidan januar. Nesten halvparten var signerte av syriske borgarar på flukt frå blodbadet i heimlandet.

Sidan mars 2011 har 300.000 menneske mista livet, og halve befolkninga er på flukt i og utanfor eige land. Før krigen budde det vel 24 millionar i Syria.

Reiste nordover

Olaa Salloum og Michel Abboud tok ei vanskeleg avgjerd i fjor. Dei flykta frå heimbyen Homs. Dei reiste frå foreldra.

– Vi tok oss til Beirut i Libanon, så fly til Moskva. Herfrå reiste vi nordover, mot grensa til Norge. Det siste stykket sykla vi, fortel Abboud.

Hittil i år har 6.774 syrarar fått det svaret dei ønskte: Ja, til opphald i Norge. To av desse heiter Olaa Salloum og Michel Abboud.

– Vi venta spent i ti månader på svaret, seier Salloum.

Med opphaldsløyve i lomma blei det oppbrot frå Vadsø. Oslo hadde sagt ja til å busetje paret.

Ville leige ut

Aust i Oslo opna Eva Gundersby dørene til bustaden ho leiger ut:

– I fjor, då vi sat og såg at det kom mange asylsøkjarar til Norge, spurte vi oss sjølve; kva kan vi gjere? Vi bestemte oss for at vårt bidrag er utleige av bustaden i kjellaren, til dei som skal busetjast, slik som Olaa og Michel.

LES MEIR: Listhaug på kristenvelgerjakt

Dette er kvardagsintegrering

Språkrådet har kåra ordet «kvardagsintegrering» til årets nyord i 2016. Ordet hadde knapt blitt brukt før regjeringssjef Erna Solberg (H) brukte det i nyttårstalen.

– Populariteten til ordet kvardagsintegrering viser at det dekkjer eit etterlengta behov for å skildre innsatsen som vanlige folk gjer i kvardagen for å integrere flyktningar og innvandrar, seier Ole Våge, seniorrådgjevar i Språkrådet.

I sokkelbustaden til Eva Gundersby får innvandrings- og integreringsminister Listhaug høyre at utleigar er ein god hjelpar i kvardagen.

– Vi har det så bra her, seier Salloum.

I NOAS er generalsekretær Austenå også nøgd:

– Dette er ekte kvardagsintegrering.

På leit etter kyrkjelyd

Hjå ekteparet blir Listhaug innvigd i syriske frukosttradisjonar.

– Du tek brødet, bryt det og dyppar det i yoghurten. Så har du desse auberginane innåt. Og her har du honning, forklarar Salloum.

Listhaug gjer som verten seier. Praten over bordet går om laust og fast; utdanning, jobbplanar, familie og vener. Og tru. Olaa Salloum og Michel Abboud tilhøyrer den syrisk-ortodokse kyrkja.

– Vi har gått nokre gonger i Bøler kyrkje. Men det ville også vore fint om me kunne møtte andre ortodokse kristne i Oslo, seier paret. På norsk. Berre når dei er for seg sjølve snakkar dei arabisk. Elles må kvart høve nyttast til å perfeksjonere det nye språket.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke