– Nå ligger foreløpig en rekke saker i kontrollkomiteen, som ikke er underlagt hovedstyret. Vi må avvente deres konklusjon som kommer før jul, så tenker jeg vi må ta det derfra, men jeg er ikke avvisende til Stenes forslag, sier Frode Granerud, styreleder i NLM-MAF, medarbeiderforeningen i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).