– I vårt bispedømme er det såpass mange kommuner som har reisebegrensninger, så hvis ikke prestene kunne reist over grensene ville vi hatt et stort problem, sier Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, biskop i Sør-Hålogaland.