Medlem av Jesu Kristi 
kirke av siste dagers hellige