– Vår praksis i Salt har vært og er at ansatte kan motta gaver, hvis det er full åpenhet rundt dette, sier pastor Øystein Gjerme i Salt Bergenskirken.