Den svenske regjeringen fikk denne uken overlevert utredningen av et forbud mot å starte nye konfesjonelle friskoler. Utvalget ble ledet av barnejuristen Lars Arrhenius, og foreslår en framdriftsplan der en ny lov kan være på plass 1. januar 2022, og der muligheten til å starte friskoler ut fra et trosgrunnlag opphører fra sommeren 2023. Dette melder den svenske avisen Dagen.