– Noen ønsker å si at de ikke trenger en grav. En egen grav forplikter i mange år. Det er vondt å ha en grav som man ikke klarer å følge opp og besøke, sier sykehusprest Liv Ingrid Svela ved Haukeland universitetssjukehus.