– Jeg mener at et mangfoldig samfunn som vårt har ekstra behov for felles referanserammer og felles kunnskap om kristendom, andre religioner, livssyn og etikk. Men det sikrer ikke denne planen, sier Helje Kringlebotn Sødal, professor ved Universitetet i Agder (UiA), Institutt for religion, filosofi og historie.