Det har vært tilsyn med 31 kristne friskoler det seneste året, ifølge en kartlegging Vårt Land har gjort av Utdanningsdirektoratet (Udir) sine tilsynsrapporter (se fakta). I 13 av disse tilsynene har minst ett av temaene for tilsynet dreid seg om planlegging og gjennomføring av spesialundervisning for elever med spesielle behov.