– Vi mener det er en bedre løsning å utsette minnesamværet til mange kan samles, i stedet for å utsette begravelsesseremonien, sier Atle Sommerfeldt, fungerende preses i Den norske kirke.