– Vi er godt kjent med debatten rundt begrepet «personlig kristen» fra forrige kirkevalgsevaluering, men vi synes ikke at kritikken traff oss rent faglig. I stedet ser vi gode grunner til å fortsette å bruke det, sier Tore Witsø Rafoss, forsker ved KIFO – Institutt for kirke-, religions og livssynsforskning.