– Det er forholdsvis kompliserte grensedragninger i denne saken, sier Frode Elton Haug, juridisk direktør i Forbrukertilsynet.