– Jeg er generelt for kvotering. Det er det eneste tiltaket som har vist seg å fungere, sier Therese Utgård.