Den norske kirke

Medarbeiderundersøkelse viser fremdeles konflikter i kirka: – Uheldig at vi ikke har god framgang

DEN NORSKE KIRKE: Mye har forbedret seg siden 2021, men de ansatte i Den norske kirke rapporterer fremdeles om alt fra konflikter på arbeidsplassen til ineffektive møter. KA-direktør mener det sistnevnte burde være mulig å ta tak i.

Onsdag la Den norske kirke (DNK) fram en fersk medarbeiderundersøkelse hvor de har spurt sine ansatte om arbeidsforholdene deres.

Der kommer det fram at siden den forrige undersøkelsen, som ble lagt fram i slutten av 2021, går resultatene fram på 31 av 49 spørsmål som ble stilt.

Ingrid B. Tenfjord, som er direktør i KAs arbeidsgiveravdeling, sier til Vårt Land at hun er veldig glad for den positive utviklinga, og at engasjementet blant de ansatte er så høyt som det er.

Blant annet sier 95 prosent av de ansatte at de opplever arbeidet sitt som meningsfylt.

– Så ser vi at vi fremdeles har en utfordring når det kommer til konflikt og konflikthåndtering. Det som var en utfordring sist er det fortsatt. Det er uheldig at vi ikke har fått god framgang der. Vi jobber tett med mange av arbeidsgiverne på dette, men ser at mange fremdeles har en vei å gå.

Nærmere 3 av 10 svarer «helt uenig» eller «uenig» i følgende påstand: «Jeg opplever ikke at det forekommer belastende konflikter mellom ansatte på min arbeidsplass». I 2021 meldte én av fire om at det var personalkonflikter på arbeidsplassen.

---

Fakta om undersøkelsen

  • Den forrige medarbeiderundersøkelsen blant alle ansatte i DNK ble utført i 2021. Da var det ni år siden sist.
  • Totalt 4.741 medarbeidere har svart på undersøkelsen, noe som utgjør 75 prosent av de inviterte.
  • Samtlige temaområder har en stabil eller positiv utvikling siden 2021.

---

– Dumt at ansatte sitter igjen med det inntrykket

I tillegg svarer 15 prosent at de mener den forrige medarbeiderundersøkelsen ikke har blitt godt fulgt opp. 25 prosent svarer «vet ikke» på påstanden.

– Det er mange enkeltstående arbeidsgivere og vi vet at mange har tatt godt tak i det, men vi er avhengig at hver enkelt av dem gjør det. Vi ser at det har blitt gjort i ulik grad, sier hun og legger til:

– Det er veldig dumt at ansatte sitter igjen med det inntrykket. Når vi først får en tilbakemelding på hvordan de ansatte har det, er vi nødt til å følge det opp, sier hun og understreker at hun forstår at det kan føre til frustrasjon hvis det ikke gjøres.

Godt samarbeid på tvers

Også «gjennomføringsevne» er et tema som fremdeles skårer lavt.

Vårt Land snakket også med Tenfjord i november 2021 da resultatene fra den forrige medarbeiderundersøkelsen ble presentert. Da sa hun at den manglende møteeffektiviteten som ble rapportert om, burde være enkelt å gripe tak i.

Men fremdeles er effektiv møtevirksomhet ett av punktene som skårer lavest.

– Jeg tenker fremdeles at det er såpass konkret at det burde være mulig å ta tak i, sier Tenfjord nå. Hun fortsetter:

– Akkurat det enkeltspørsmålet er heller ikke det viktigste i et arbeidsmiljø, men det er potensielt mye viktig arbeid å ta tak i framfor å sitte i ineffektive møter.

Vi jobber tett med mange av arbeidsgiverne på dette, men ser at mange fremdeles har en vei å gå.

—  Ingrid B. Tenfjord

Når Tenfjord får spørsmål om det er noen spesielle tiltak som kan takkes for framgangen undersøkelsen viser, trekker hun igjen fram at det er snakk om flere hundre ulike arbeidsgivere som har håndtert ting på ulik måte.

– Men mange har også jobbet godt sammen på tvers av arbeidsgiverlinjene, blant annet på prostinivå. Den norske kirke har to arbeidsgivere på samme arbeidsplass, noe som gjør dialog og kommunikasjon helt grunnleggende, sier hun og legger til:

– Siden vi har fått resultater på prostinivå, har arbeidsgiverne hatt mulighet til å følge opp dette i de faktiske arbeidsfellesskapene.


Liv Mari Lia

Liv Mari Lia

Liv Mari Lia er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Den norske kirke