Den norske kirke

Slik mottas den nye kirkepolitiske lista: – I beste fall kan de stjele stemmer fra Åpen folkekirke

KIRKEDEMOKRATI: Til neste års kirkevalg blir det minst fire «partier» å stemme på. For noen er det en seier for kirkedemokratiet – for andre et nederlagets tegn på at politiske grupperinger i kirka har kommet for å bli.

– Kirkemøtet har jo ønsket seg flere lister, så dette er positivt, sier Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum, som selv er valgt inn i kirkens demokratiske organer fra lista Åpen folkekirke (ÅF).

At Kirken for alle blir en ny stemmeseddel ved kirkevalget i 2023, mener hun driver Den norske kirke (DNK)s demokrati i en positiv retning.

– Når kirkens medlemmer skal velge hvem som skal lede kirken, og i hvilken retning den skal gå, må de vite hva dem de stemmer på mener i ulike saker. Det er et grunnprinsipp i ethvert demokrati at man er åpen om hva man står for, noe dette viser en forståelse for, sier Raaum.

Kirkerådslederen har lest Kirken for alle sitt kortprogram, men mener det foreløpig er lite av listas ståsted som er kjent.

– Jeg registrerer at de vil være midt i kirka, med plass for alle. Åpen folkekirke står også midt i kirka, og der er det god plass, sier Raaum.

Bilder KM 2021- fredag  Kristin Gunleiksrud Raaum

Slutten for Nominasjonskomiteen?

– Jeg synes dette er kjempespennende, sier Therese Egebakken, som sitter i Kirkerådet og Stavanger bispedømmeråd fra Nominasjonskomiteens liste.

I utgangspunktet er hun blant dem som hadde foretrukket et kirkedemokrati uten politiske lister.

– Men når vi vet at Åpen folkekirke (ÅF) ikke har tenkt å legge ned, hvorfor ikke ha flere alternativer? I beste fall kan disse være med på å stjele noen stemmer fra ÅF, så sånn sett er det jo også fint, sier Egebakken spøkefullt.

– Hva tenker du om framtida til Nominasjonskomiteens liste nå?

– Når vi ser at det dukker opp flere og flere lister, følger det kanskje naturlig at den ikke lenger blir så aktuell. Det er litt trist, men nå virker det som om det ikke er noen vei tilbake fra denne utviklingen, sier Egebakken.

---

Kirken for alle

  • Ny nomineringsgruppe ved kirkevalget, og stiller til valg ved første anledning, altså i 2023. Da velges representanter til bispedømmeråd og Kirkemøtet i Den norske kirke (DNK).
  • Yngve Haugstvedt er styreleder i den nye kirkepolitiske gruppa. Han har tidligere vært kirkeverge i Oslo, og sitter i dag i Vestby kommunestyre for Høyre.
  • Vedtok et kortprogram på stiftelsesmøtet 11. januar 2022, hvor de redegjør hva de står for.

---

Håper på konservativt alternativ

Ved å lese kortprogrammet tolker Egebakken Kirken for alle til å være en ‘mildere’ versjon av Åpen folkekirke – en relativt liberal liste som vil favne alle.

– Men jeg tror ikke de vil være en reell konkurrent mot ÅF, som har stort nettverk og oppslutning. Når lista også sier at de ikke vil ha fokus på likekjønnet vigsel, eller ønsker noen omkamp på det, kan de ha avskrevet sin relevans i en kirkevalgkamp. Da er det de sterkeste stemmene man hører, og de kan risikere å drukne litt i midten, mener hun.

Kirkerådsmedlem og bispedømmerådsmedlem Therese Egebakken.

Egebakken har selv en sentral rolle i nettverket Frimodig kirke, som samles om en klassisk teologisk forståelse. Når de holder sitt årsmøte i mars, blir det avgjort om også de stiller med liste til neste års kirkevalg.

– Personlig ønsker jeg at vi stiller med liste, og tror Frimodig kirke vil være den eneste relevante konkurrenten til ÅF, med tanke på ressurser og nettverk, sier hun.

Oppfordrer til åpen mikrofon

Åpen folkekirkes leder, Gard Sandaker-Nielsen, støtter Raaums applaudering av en større partiflora i Den norske kirke.

– Vi har gått i bresjen for at det skal bli et større mangfold når det gjelder lister til kirkevalget, og støtter at grupper som har ønsker og visjoner for DNK etablerer seg, og samle seg om et partiprogram.

– Det er fint å se at andre ser at dette er en fornuftig måte å gjøre dette på. Dette vil gi folk større valgmuligheter, sier ÅF-lederen.

Sandaker-Nielsen registrerer at enkelte av den nye listas formuleringer kan minne om hva også Åpen folkekirke står for.

Trondheim 27.03.2019
Kirkemøtet 2019 i Trondheim.
Gard Sandaker-Nielsen, leder av Åpen folkekirke.
FOTO: JOAKIM S. ENGER

– Vi er et bredt folkekirkeparti planta midt i Den norske kirke. I den grad noen prøver å si at vi er en fløy, og Bønnelista er en fløy, så er det et bilde som ikke stemmer. Vi mener det er feil. ÅF ønsker å representere den breie folkekirka.

– Det er selvsagt et stort rom midt i kirka til å vise mangfold. Jeg ønsker dem lykke til med utviklingen, som vi vet at krever mye arbeid.

På tampen har Sandaker-Nielsen en utfordring til sine nye konkurrenter:

– Jeg vil oppfordre Kirken for alle til å være åpne om alt i denne prosessen. Åpen folkekirke har siden start gjort alt for åpen mikrofon og dører. Jeg håper de så fort som mulig vil være transparente om hvem de er og hva som er deres engasjement for kirken.

Enige om en viktig ting

Styreleder i Bønnelista, Jo Hedberg, mener den nye lista ikke representerer noe nytt.

– Det har vært tre fraksjoner i Kirkemøtet i mange år, og denne nye gruppa dekker én av de fraksjonene, sier Hedberg.

Bønnelista-lederen spår at hvis Kirken for alle lykkes, vil Nominasjonskomiteens liste få problemer med å stille lister enkelte steder.

Bilder KM 2021- fredag    Jo Hedberg

– Lukka folkekirke

Hedberg ser at lista han representerer er enige i med den nye gruppa i enkelte ting, men at de står langt unna hverandre på andre områder.

– Vi er helt uenige med deres tanke om at et «fred på jorden»-ideal skal veie tyngre enn kirkens læregrunnlag. Våre gode ønsker er viktige, men det gir ikke evig liv. Hvis ikke Gud er Herre i kirka, så er det ingen kirke. Jeg ser en sånn type humanistisk kirke i deres program.

– Haugstvedt sier de kan bli en mer samlende kirke enn Åpen folkekirke, er du enig?

– Jeg har den samme forståelsen som Haugstvedt. Bare ved at de jobber ut fra prinsippet om å bygge kirken nedenfra, vil gjøre dem mye åpnere enn Åpen folkekirke, som jeg synes virker mer som ei lukka folkekirke.

Les mer om mer disse temaene:

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Den norske kirke