Religion

Ny liste til kirkevalget i Den norske kirke – kaller seg «Kirken for alle»

DEN NORSKE KIRKE: Kirken for alle utfordrer Åpen folkekirke og Bønnelista, og vil være et samlende alternativ for alle medlemmer i Den norske kirke.

«Kirken for alle» blir en ny nomineringsgruppe ved kirkevalget, hvor bispedømmeråd og representanter til kirkemøte i Den norske kirke (DNK) velges.

– Fra før av har vi Bønnelista og Åpen folkekirke, og kanskje en liste fra Frimodig kirke. Mellom disse er det et kjempestort spenn. På den ene siden er det veldig konservativt, og på den andre siden finner vi det Åpen folkekirke står for. Vi ønsker å få til noe som ligger mellom, sier Yngve Haugstvedt, styreleder i Kirken for alle, til Vårt Land.

Haugstvedt har tidligere vært kirkeverge i Oslo, og sitter i dag i Vestby kommunestyre for Høyre. Han er er en av rundt ti personer som har vært med å gi innspill i arbeidet med å etablere den nye foreningen. Arbeidet har tatt i underkant av ett år.

Kirken for alle vedtok et kortprogram på stiftelsesmøtet 11.januar 2022, hvor de redegjør hva de står for.

«Kirken for alle»

I en pressemelding sendt ut onsdag morgen forklarer Haugstvedt bakgrunnen for navnet til listen:

«Vi ønsker å være et samlende alternativ for alle medlemmer i Den norske kirke, uansett bakgrunn, alder, kjønn, politisk tilhørighet, seksuell legning, sosial status eller funksjonsevne», står det.

Deres overordnede mål: At kirken skal være «en samlende kirke».

– Vi trenger en kirke som er utfordrende, og som i seg selv er åpen med en profil hvor ulikheter styrker kirken i stedet for å sprenge den innenfra. Jeg vil ha demokrati, jeg vil ha mer fokus på en enhet i kirken enn det som skiller våre ulike syn, sier Haugstvedt.

– Kanskje vi har en videre forståelse

– Hva er forskjellene på dere og for eksempel Åpen folkekirke?

Vi ønsker å bygge en organisasjon fra bunnen av, med en lokal forankring. Vi er ikke opptatt av omkamper i forskjellige kirkepolitiske spørsmål. Videre vil vi at kirken skal bli en riktig folkekirke hvor alle føler seg hjemme. Da har vi i utgangspunktet kanskje en noe videre og annerledes forståelse enn det Åpen folkekirke har, sier Haugstvedt.

– Hva mener du med videre forståelse?

STYRELEDER: Yngve Haugstvedt er styreleder for Kirken for alle, og har vært en viktig bidragsyter i arbeidet med å få foreningen på plass det siste året.

– Det oppleves fra en god del at Åpen folkekirke er mest opptatt av det som går på åpenhet i forhold til kjønn og identitet. Det er i utgangspunktet fint. Det vi sier er at det er mangfold i forkynnelse og bredde i hvem som er med, som er en viktig ingrediens for å få til en utviklende og utfordrende kirke.

– Hva er deres syn på likekjønnet ekteskap?

– Vi har sagt at vi ikke vil ha omkamper på det som er vedtatt. Om det kommer nye forslag, vil det bli gjenstand for videre program som vi skal sette opp. Foreløpig vil jeg peke på prinsipprogrammet.

---

Kirkevalget:

  • Kirkevalget avholdes hvert fjerde år, samtidig med valg til fylkesting og kommunestyrer.
  • Det blir valgt nye menighetsråd og nye medlemmer til de 11 bispedømmerådene som samlet utgjør Kirkemøtet i Den norske kirke – «kirkens storting». Kirkemøtet møtes én gang i året.
  • På bispedømmenivå var det i 2019 flere lister å velge blant. Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirke stilte lister i alle bispedømmer, og Bønnelista i ni av elleve bispedømmer.
  • Kirken for alle blir en ny utfordrer ved kirkevalget i 2023.

---

Sikter mot 2023

Kirken for alle har satt sitt første praktiske mål: Å sette opp lister til alle bispedømmerådsvalgene i 2023. Deres første ordinære årsmøte vil skje innen 1. oktober 2022.

– Foreløpig er det bare meg som er den offentlige personen. De andre vil etter hvert komme fram. Grunnen for dette er at vi vil fortsette og bygge organisasjonen og vil at andre kan komme å være aktive. De som har vært med i fødselsperioden er ikke nødvendigvis de samme som vil bli i ledelsen framover, sier Haugstvedt.Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion