Den norske kirke

Hun er ny kirketopp i Bergen

DEN NORSKE KIRKE: Mette Svanes blir ny kirkeverge i Bergen, og får dermed en av toppjobbene i Den norske kirke i Norges nest største by. Hun blir ansvarlig for et driftsbudsjett på rundt 250 millioner kroner.

«Er du en åpen, frimodig og troverdig leder?» spurte Bergen kirkelige fellesråd i april.

Spørsmålet rettet seg mot potensielle arvtakere etter kirkeverge Asbjørn Vilkensen (66), som kommende høst går av med pensjon.

Fristen for å søke var 9. mai, og seks kvinner og fire menn søkte på den ettertraktede stillingen som kirkeverge i Bergen.

Og nå er det altså avgjort hvem som blir Vilkensens etterkommer, det er Mette Svanes som kommer fra stillingen som direktør for Plan og bygningsetaten i Bergen kommune. Hun vil starte i jobben i løpet av høsten.

NY TOPPJOBB: Mette Svanes blir ny kirkeverge i Bergen.

– Jeg er veldig glad og takknemlig for at jeg får denne muligheten. Jeg kjenner kirken og kirkens arbeid godt, så jeg gleder meg til å også gå inn på ledersiden, seier Svanes til Vårt Land.

Hun tror hennes erfaring med byutvikling kan komme godt med i jobben som kirkeverge.

– Jeg er veldig opptatt av kirkens rolle i bysamfunn, og min bakgrunn kan styrke det arbeidet, mener Svanes.

Hun ser mest frem til å møte de ansatte og ta fatt på det hun omtaler som «masse spennende oppgaver».

– Vi er svært fornøyde med at vår neste kirkeverge blir Mette Svanes. Hun er en erfaren og dyktig leder og kjenner kirken godt sier leder av fellesrådet Bjørg Sveinall Øgaard i en pressemelding.

Stort ansvar

Som kirkeverge vil Svanes ha ansvar for bygg og drift av byens 27 gravplasser og 34 kirkebygg, og være daglig leder for rundt 160 ansatte i 25 sokn i Den norske kirke.

I tillegg til kirkeliv, har kirkevergen og fellesrådet også ansvar for drift, vedlikehold og bygging av gravplasser og kirkebygg. I 2020 hadde BKF et driftsbudsjett på rundt 250 millioner kroner.

---

Kirkeverge

  • Kirkeverge er en stilling der man har overordnet ansvar for fellesrådets økonomi, personalet, forvaltning av bygg og anlegg, som kirker og kirkegårder, drift av kontorer og planarbeid.
  • Fungerer som daglig leder av kirkelig fellesråd i kommunen.
  • Tilsettes av kirkelig fellesråd og lønnes ved kommunale tilskudd.
  • Betegnes i noen kommuner som kirkesjef.

Kilde: snl.no, kirken.no

---

Spennende jobb

Asbjørn Vilkensen har vært kirkeverge i Bergen i ca. fem år, og går altså snart av med pensjon.

– Jobben som kirkeverge er spennende. Det er et privilegium å være engasjert i kirkens store oppdrag som forvalter av Guds gode budskap, fortalte Vilkensen da avgangen hans ble kjent.

kirkeverge

– Jeg er gjennom jobben blitt engasjert i virksomhetsområder som var nye for meg – eksempelvis på gravplass- og kirkebyggområdet. Kirkeliv, som er det tredje virksomhetsområdet, hadde jeg større forutsetninger for å engasjere meg i, sa Vilkersen, som i 2016 kom fra stillingen som utenlandssjef i Sjømannskirken.

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Den norske kirke