– Ikke et trossamfunn i lovens forstand, mener Fylkesmannen i Oslo og Akershus.