Hvem blir Normisjons nye generalsekretær? I mars ble det kjent at generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland vil gå av som organisasjonens toppleder ved årsskiftet, om lag ett og et halvt år før åremålet løper ut.