– I Den norske kirke har vi kvinner som prester, og det vet alle som studerer teologi. Ingen kan leve og virke for seg selv uten å samarbeide.