– Vi opplevde at media ikke kom med åpne hensikter. De hadde en annen agenda enn de først sa, sier Berit Hustad Nilsen, styreleder i Brunstad Christian Church (BCC).