Augustin av Hippo (by i dagens Algerie, der han ble biskop) levde mellom 354 og 430. Han er blitt forsket på, diskutert, brukt og misbrukt – av teologiske og filosofiske etterfølgere – gjennom 1600 år. Mytene er mange, men hans enorme i innflytelse i kirke-, teologi- og filosofihistorien er uomtvistelig.