– Tingretten kan ikke ha siste ordet i denne saken, og jeg har derfor anmeldt Plog AS på nytt for å få en rettslig behandling av alle ansettelser i selskapet, også dem politiet ikke ønsket å innlemme i den forrige straffesaken, sier Arne Viste.