– Hvis man som kristen mener at Jesus er en frelser, som er sendt for å redde verden, så kommer jo den redningen fra jødene, som Johannesevangeliet sier. Men i stedet for å takke dem, har kristne prøvd å fjerne jødedommen, og fremstille det som at Jesus ville erstatte jødedommen. Ut ifra Det nye testamentet er det helt feil, mener Anders Runesson, som er professor ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo.