– Jeg har anket, og begrunnelsen utformes denne uken, sier Arne Viste.