Vedtaket mandag skjedde med knappest mulig margin – seks mot fem stemmer, der leder Kai Steffen Østensen måtte bruke sin dobbeltstemme.