Religion

Mener det er riktig av MF å beklage: – Opplever meg truffet

MF VITENSKAPELIG HØYSKOLE: Biskop emeritus Halvor Nordhaug mener det var riktig av MF-rektor å beklage til skeive. – Vårt bibelsyn og teologiske ståsted er ikke uforanderlig.

– Denne uttalelsen ligger saklig sett på linje med den jeg var med på å vedta som biskop i 2022, sier biskop emeritus Halvor Nordhaug.

Det var under semesteravslutningen på MF vitenskapelig høyskole at rektor Vidar Leif Haanes fremførte en «uforbeholden unnskyldning» på vegne av institusjonen, for at man ikke har lyttet tilstrekkelig til skeives erfaringer, og har bidratt til diskriminering og til å påføre mange mennesker vonde sår.

I uttalelsen fra Bispemøtet som Halvor Nordhaug viser til, heter det blant annet: «Vi som nå er biskoper i Den norske kirke erkjenner at Bispemøtets uttalte holdninger til og omtale av homofili og homofile opp gjennom årene har påført mange mennesker stor skade og smerte.»

Nordhaug mener det var riktig av MF å beklage, til tross for at dette er et spørsmål som handler om bibelsyn, og at det finnes flere syn på samlivsspørsmålet både på MF og i kirken.

– Vårt bibelsyn og teologiske ståsted er ikke, og bør heller ikke være, uforanderlig. Vi er alle barn av vår tid, og vi lærer av ny innsikt. Da kan vi også måtte beklage tidligere posisjoner når de har vært til skade for andre.

Vårt bibelsyn og teologiske ståsted er ikke, og bør heller ikke være, uforanderlig

—  Halvor Nordhaug, biskop emeritus

– Opplever meg truffet

Nordhaug var selv rektor på Menighetsfakultetets praktisk-teologiske seminar fra 1995 til 2009. I sin tale fredag ettermiddag sa MF-rektor Vidar Leif Haanes at det på 80- og 90-tallet kom «flere læreuttalelser fra MF som legitimerte diskriminering av skeive i kirke og samfunn».

Nordhaug oppgir selv at han var med på to vedtak i MFs lærerråd om dette temaet i løpet av perioden, i 2001 og 2007. Den siste av disse to uttalelsene kommenterte Den norske kirkes lærenemnds vedtak «Skriftforståelse og skriftbruk med særlig henblikk på homofilisaken» fra 2006.

– Flertallet, som jeg selv tilhørte, mente at det burde være rom for to syn i kirken, men at det konservative synet hadde en «bedre bibelsk begrunnelse». Samtidig peker vi på at argumentasjonen for dette synet i nemnda ikke er tilstrekkelig «med tanke på aktuell erfaring eller allmennetiske overveielser», påpeker Nordhaug.

Han mener at man her kan se en utvikling i forhold til tidligere uttalelser.

– Men jeg er uansett enig i Haanes’ generelle vurdering av MFs historie på dette feltet, og opplever meg truffet av den, sier Halvor Nordhaug.

---

MF vitenskapelig høyskole

  • MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn holder til på Majorstua i Oslo
  • Har utdanninger innen blant annet teologi, samfunn, religion og diakoni
  • Rundt 120 ansatte og 1300 studenter
  • Tidligere navn: Det teologiske Menighetsfakultet

---

Sigrid Rege Gårdsvoll

Sigrid Rege Gårdsvoll

Sigrid Rege Gårdsvoll er vaktsjef i Vårt Land. Hun har jobbet i avisen siden 2022. Sigrid er kommentator og skriver da oftest om USA og amerikanske valg, Den norske kirke og aktuell samfunnsdebatt.

Dana Wanounou

Dana Wanounou

Dana Wanounou er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land. Hun har også vært nyhetsleder og debattleder i avisen. Har du tips om saker, send mail til danawano@vl.no.

Vårt Land anbefaler

1

Mer fra: Religion