Religion

Brast i gråt på talerstolen: – Ikke sikkert at jeg kan være ansatt i Frikirken videre

FRIKIRKEN: – Det eneste jeg har tenkt å bekjenne er at jeg tror på Jesus, sa Maria Arredondo Sødal etter at Frikirken slo fast at synet på likekjønnet samliv er et bekjennelsesspørsmål.

Maria Arredondo Sødal, popartist og barne- og familiearbeider i Kristiansand frikirke, tok lørdag til tårene da hun snakket om fredagens vedtak, der det ble klart at Frikirken skal anse synet på likekjønnet samliv som et bekjennelsesspørsmål.

– Ut fra de bestemmelse som kom i går, er det ikke sikkert at jeg kan være ansatt i Frikirken videre. Men jeg skal være medlem og gjøre hva jeg kan for å hjelpe til å samle menigheten, sa hun til synodemøtet.

Hun gjorde det klart at hun har forståelse for at det finnes konservative i Frikirken som mener at kirkesamfunnet ikke kan leve med to syn.

– Men å løfte det til et bekjennelsesspørsmål blir for mye for meg. Det eneste jeg har tenkt å bekjenne er at jeg tror på Jesus, på Den hellige ånd som bærer meg, og på Gud som har skapt oss i sitt bilde, sa Arrendondo Sødal til synodemøtet.

At saken anses som et bekjennelsesspørsmål innebærer at spørsmålet inngår i Frikirkens læregrunnlag, som ordinerte medarbeidere er forpliktet på.

---

Frikirkens synodemøte

  • Frikirken er en evangelisk-luthersk kirke med 82 menigheter over hele landet. Lokalt er menighetene ledet av ordinerte eldste.
  • Synoden er kirkesamfunnets høyeste myndighet, og holder synodemøte hvert tredje år. Her er delegater for samtlige menigheter representert.
  • Synodestyret, som består av syv medlemmer, leder kirkesamfunnet. Jarle Skullerud er synodeformann i gjeldende periode (2021–2024).
  • Forrige synodemøtet ble delt i to grunnet koronapandemien, og ble derfor delt mellom 2021 og 2022.
  • Synodemøtet 2024 finner sted i Oslo 6.–9. juni.

Kilde: frikirken.no

------

Konservativt flertall

Spørsmålet har de siste månedene skapt stor debatt i Frikirken.

Et flertall på to tredjedeler vedtok fredag at synet på likekjønnet samliv skal anses som et bekjennelsesspørsmål, og at det dermed inngår i Frikirkens læregrunnlag som ordinerte medarbeidere er forpliktet på.

Samtidig vedtok synodemøtet en merknad som sier at begrepet «bekjennelsesspørsmål» har blitt forstått ulikt og skapt unødvendige motsetninger. I stedet foreslår de å bruke begrepet «sentralt lærespørsmål».

Kritisk til konverteringsterapi-setning

I forkant avstemmingen fredag var Arredondo Sødal kritisk til det foreslåtte samlivsdokumentet.

Det er særlig én setning i samlivsdokumentet hun er kritisk til, som hun mener kan forstås som konverteringsterapi.

«Mennesker som ønsker hjelp til å leve etter Bibelens ord om seksualitet bør få det, men målet må ikke være endring av seksuell tiltrekning», heter det i dokumentet.

Sødal frykter at avsnittet vil være lovstridig.

– Vi har fått en advokat til å se på det, som konkluderte med at vi var i gråsonen, og kanskje på feil side, sa Sødal til synodemøtet.

Hun fikk svar fra Kjell Andreas Magnus, synoderådsmedlem og eldste i Hånes frikirke.

– Jeg opplever at vi er trygt innenfor rammene av loven. Om vi likevel skulle bli utfordret på dette av ulike aktører, må vi stå i det for å skape dette rommet for ytringsfrihet og samvittighetsfrihet som jeg mener vi trenger. Hvis vi i tillegg skulle tape en slik sak er jeg villig til å gå i fengsel for det. Da vil jeg stå i en god tradisjon av kristne før meg, som er villig til å betale prisen for å følge Bibelen og lyde Gud mer enn mennesker, sa Magnus fredag.

Kjell Andreas Magnus under Frikirkens synodemøte i Oslo 2024

– Ikke villig til å gå i fengsel

Lørdag svarte Arredondo Sødal på utfordringen fra Magnus.

– Som ansatt ber jeg om samvittighetsfrihet. Jeg er ikke villig til å gå i fengsel for noe jeg er helt imot.

I fortsettelsen oppfordret hun til å la mindretallet bli representert i tillitsverv.

– Vi var delt i komiteen, men det eneste vi var enige om var at vi ønsker en samtale videre, sa Arredondo Sødal.

Sødal Arredondo ønsker ikke å kommentere saken overfor Vårt Land lørdag, utover det hun sa fra plattformen under synodemøtet.

Herman Frantzen

Herman Frantzen

Herman Frantzen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Religion