Religion

Selbekk om Ottosen-ansettelsen: – Krevende

FÅR KRITIKK: Kritiker mener avisa Dagen «tråkker på de som har opplevd vanskelige ting» i forbindelse med ansettelsen av Espen Ottosen. Redaktør Vebjørn Selbekk forsvarer prosessen.

– Enten så har Vebjørn Selbekk bevisst misbrukt sin posisjon som Dagens redaktør, eller så har han latt seg bruke i Espen Ottosens mediestrategi.

Det sier Dag Øivind Østereng, tidligere medlem av Misjonssambandet. I et innlegg på sin Facebook-profil, kritiserer han Dagens sjefredaktør Vebjørn Selbekk for dekningen av Ottosens overgang fra informasjonsleder i Misjonssambandet til kommentator i nettopp Dagen.

Ottosens oppsigelse skjedde på dramatisk vis på et hovedstyremøte i slutten av april der Ottosen på slide, eller «lysbilde», nummer 25 i en presentasjon avslørte at han sier opp. Ingen til stede skal ha visst på forhånd at Ottosen skulle si opp.

Men det visste Dagen, som var til stede utenfor møterommet.

– Det er helt greit at Ottosen går til Dagen, men dette var rigget. Dagen hadde tatt forhåndsbilder. Alt skjedde så synkronisert da han gikk av og det tok alle andre enn Dagen på senga. Det er et samrøre som er kritikkverdig, sier Østereng, som til vanlig er høgskolelektor ved NLA.

Østereng har tidligere kritisert Ottosen for å være illojal og lite sensitiv overfor egen ledelse.

SA OPP: Under Misjonssambandets hovedstyremøte 25. april gav informasjonsleder Espen Ottosen sin oppsigelse. Bildet er tatt rett før møtet, opplyser Ottosen til Vårt Land.

– En slags støtte til Ottosen

To uker før sin oppsigelse publiserte Ottosen et innlegg med kritikk av Misjonærbarna, en podkast som har vært med å løfte frem historier om baksidene ved å vokse opp på internatskoler i utlandet. Innlegget ble senere avpublisert. Ottosen viste til at generalsekretær Gunnar Bråthen ba ham om å fjerne innlegget.

Bråthen varslet interne runder i organisasjonen i etterkant og at saken skulle tas opp i Misjonssambandets hovedstyre 25. og 26. april. Det var på dette møtet at Ottosen sa opp.

– Dagen som en objektiv journalistisk instans tar ikke tilstrekkelig hensyn til at de med sin dekning av Ottosens avgang skaper et indirekte budskap: At de tar parti med Ottosen og at de sånn sett tråkker på de som har opplevd vanskelige ting. Det viser en manglende sensitivitet, sier Østereng.

– Hvordan da?

– Saken er jo denne: Ottosen går av. Selbekk vet dette dette på forhånd, men han vet også om forspillet med Ottosen og Misjonærbarna. Og så frontes nyheten om Ottosens avgang som en stjernesignering for Dagen. Det blir en slags støtte til Ottosen som sauses sammen med det som skal bli etterspillet av en konflikt.

Østereng mener Dagen har opptrådt på en måte som bryter med den uavhengige rollen de er forpliktet å ha i henhold til Vær varsom-plakaten, pressens etiske regelverk.

Jeg lover Østereng at Dagen skal fortsette med det som hele tiden har vært vårt journalistiske prosjekt i denne saken og det inkluderer å ta varslerne og deres historier på det største alvor

—  Vebjørn Selbekk, sjefredaktør i Dagen

– Ottosen skal ikke ha noen rolle i Dagens dekning

Vebjørn Selbekk er uenig i Østerengs påstander om at de indirekte har tatt parti i NLM-konflikten.

– Dagen har ikke tatt side i konflikten rundt Misjonssambandet, verken før ansettelsen av Ottosen, under tilsettingen eller etterpå. Det fremste beviset på det er den kritiske journalistikken vi hele tiden har drevet, sier Dagen-redaktøren.

Selbekk viser til at debatten rundt Misjonssambandet startet med en artikkel publisert i Dagen i august 2020.

– Jeg lover Østereng at Dagen skal fortsette med det som hele tiden har vært vårt journalistiske prosjekt i denne saken og det inkluderer å ta varslerne og deres historier på det største alvor.

Selbekk gjentar også en tidligere lovnad:

– Espen Ottosen skal ikke ha noen rolle i Dagens dekning av Misjonssambandet fordi han er inhabil i de sakene.

Dag Øivind Østereng

Avfeier kritikk...

Selbekk avviser kritikken om at ansettelsen av Ottosen har påvirket Dagens uavhengige journalistikk på Misjonssambandet. Avisa har verken blitt brukt eller misbrukt, ifølge sjefredaktøren.

Som Vårt Land og alle andre aviser vet, når man sitter med informasjon om ting som skal skje, så håndterer man de tipsene. Og vi er ute etter å skrive om nyhetene vi blir tipset om så raskt som det er mulig. Ottosens avgang i NLM er en av de store kristenlivs-nyhetene i år. Det er vanskelig å se hva som skal overgå det. Vi er veldig fornøyde med å være de som melder det først, sier Dagen-redaktøren.

– Dere blir kritisert for å mangle troverdighet nå på grunn av situasjonen. Hva synes du om det?

– Slike påstander faller på sin egen urimelighet. Det er nettopp derfor det har vært så viktig for oss å gjøre dette på en ryddig måte, slik at vår journalistiske troverdighet ikke skal trekkes i tvil, sier Selbekk.

– Dere har ikke brutt noen presseetiske regler, i ditt syn?

– Nei, det mener jeg virkelig ikke vi har gjort. Det er grunn til å merke seg at artikkelen om Ottosens avgang er full av kritiske spørsmål, også til Dagens sjefredaktør. Jeg kan forsikre om at vi har tenkt nøye gjennom dette.

Om Østerengs påstands om at avisa hadde tatt forhåndsbilder, svarer Selbekk følgende:

– Det er ikke noe kritikkverdig i belyse en så stor nyhetssak best mulig, bildemateriale inkludert. Samme bilde ble forøvrig også publisert i Vårt Land.

... men innrømmer «en krevende situasjon»

Dagen-redaktøren sier han ventet med å informere avisas journalister om ansettelsen av Ottosen «til det ikke var mulig å vente lenger». Dette for å sikre at deres dekning av Misjonssambandet ikke skulle risikere å bli påvirket. Enkelte journalister og vaktsjefer ble informert dagen før Ottosens oppsigelse «for å for å sikre en forsvarlig dekning av saken». Resten av den journalistiske staben fikk vite om ansettelsen da Ottosen selv varslet det og Dagen skrev sak på det.

– Vi har i så liten grad som mulig forsøkt å være en aktør i saken. Vi er en aktør i den forstand at han skal begynne hos oss. Det kommer vi ikke bort fra. Spørsmålet er hvordan vi ellers skulle ha dekket dette? Jeg lurer på hva Vårt Land hadde gjort hvis han skulle starta hos dere, slik vi vet han har vært i samtale om, sier Selbekk.

– Jeg skal innrømme glatt at dette er en situasjon som man kanskje kun møter på en gang i ens redaktørgjerning. Og det har jeg gjort her. Jeg ser at det er en krevende situasjon og det var også krevende å håndtere. Men jeg er komfortabel med det som jeg har hatt som hovedprinsipp her: At journalistikken ikke skal påvirkes.

«Avisens ansatte er ført bak lyset!»

En annen som gir kritikk til Selbekk er Hans Aage Gravaas, NLM-veteran og tidligere rektor ved Mediehøgskolen Gimlekollen. Etter Ottosens kritikk av Misjonærbarna, tok Gravaas til orde for at Ottosen burde gå.

I kommentarfeltet under Østerengs Facebook-innlegg skriver Gravaas at Dagens redaksjon har «spilt sine egne journalister sjakk matt og utfordret deres journalistiske integritet. Redaksjonen har her tydeligvis sittet på informasjon som journalistene, som har fått i oppdag å drive kritisk journalistikk på NLM, en av kristen-Norges giganter, ikke har! Avisens ansatte er ført bak lyset! Dagen kan ikke dekke eller skrive noe som helst som har med NLM å gjøre etter dette. Det vil ha null troverdighet.».

Selbekk mener det er gode grunner til hvorfor Dagen ventet med å informere journalistene om ansettelsen av Ottosen.

– Presseetisk, hva var alternativet her? Hvis vi hadde informert internt i redaksjonen om Ottosens ansettelse tidligere, ville vår journalistikk stått i fare for å bli påvirket av det. Det var en pågående situasjon rundt Ottosen. Det var varsler mot ham, det var røster som ville ha ham ut av Misjonssambandet, mange mente at han ikke hadde tillit i jobben. Vi har tatt disse vurderingene. Det virkelig problematiske hadde vært om oppslagene om varslene ikke hadde blitt trykket hos oss. Da hadde Hans Aage Gravaas hatt et poeng. Dette er ikke en lett situasjon, det innrømmer jeg. Det er krevende. Men vi har altså tatt de riktige presseetiske valgene, sier Dagen-redaktøren.

Hans Aage Gravaas, Link-konferansen 2021, Norme

Dagen-journalist: – Krevende

Vårt Land har vært i kontakt med Dagens klubbleder Håvard Lied. Han ønsker ikke å kommentere saken og henviser til Dagen-journalist Eivind Algrøy, som har personalansvar.

– Reagerte noen av Dagens journalister kritisk på nyheten om Ottosen-ansettelsen og tidspunktet for når det ble kunngjort?

– Jeg vil helst ikke gå inn på hvordan enkeltpersoner hos oss har reagert eller ikke reagert på dette, sier Algrøy, som legger til:

– Det jeg kan si er at det har vært krevende å håndtere det å drive knallhard kritisk journalistisk mot en person samtidig som ledelsen vet at han skal inn. Men vi har forsøkt å løse det på en måte hvor vi både driver kritisk journalistikk og ivaretar ansettelsen. På generelt grunnlag er det krevende å skulle drive kritisk journalistisk på en person som senere skal bli ansatt.

Dagen har våren 2024 skrevet flere artikler med kritikk av Ottosen og omtalte blant annet flere varsler mot informasjonslederen.

Journalist Eivind Algrøy i Dagen.

Ottosen: Vanskelig å gripe kritikken

Espen Ottosen har blitt forelagt deler av kritikken fra Østereng og Gravaas.

– Både Østereng og Gravaas har fremsatt mye kritikk, inkludert en del ufine angrep, mot meg de siste ukene, og det overrasker ikke at dette fortsetter. For meg var det helt naturlig å gi hovedstyre og generalsekretær en begrunnet oppsigelse i møtet — og deretter gi Dagen anledning til å gå først ut med nyheten. Jeg opplevde prosessen med Dagen som ryddig, tillitsfull og profesjonell, og kritikken fra Østereng og Gravaas synes jeg det er vanskelig å helt gripe, sier Ottosen.

– Når du sier at Østereng og Gravaas har kommet med «ufine angrep», hva sikter du til?

– Det er dessverre mye å velge mellom. For eksempel skrev Gravaas en bloggartikkel hvor jeg han skriver at jeg må ta mye av ansvaret for at det i Misjonssambandet «alltid var så viktig å ha rett, å vinne debatter, demonstrere makt, og å verne om egen posisjon og prestisje». Og Østereng har skrevet at jeg mangler medmenneskelighet og dømmekraft.

– Er det ikke mulig å tolke dette som saklig kritikk?

– Jeg er neppe den som mest nøkternt kan vurdere det og håper alt Gravaas og Østereng har skrevet, er ment som konstruktiv og saklig kritikk. Men det er ikke slik jeg har opplevd det.

Hans Aage Gravaas ønsker ikke å kommentere Ottosens påstander om at han har kommet med ufine angrep.

ENDRINGSLOGG: 24. mai, 10:14. Sak oppdatert med oppfølgingsspørsmål og svar fra Ottosen om «ufine angrep».

Les mer om mer disse temaene:

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion