Religion

Prost sluttet etter 38 dager på grunn av «krevende situasjon»

DEN NORSKE KIRKE: På grunn av en «krevende situasjon» har Geir Arne Solum sluttet som prost i Nord-Troms, etter få uker i jobben. – Synd at det ikke var plass til en klassisk konservativ, sier Øystein Pettersen i Den Luthersk Læstadianske menighet.

Kun 38 dager etter at han ble innsatt som prost i Nordre-Troms prosti, har Geir Arne Solum sagt opp sin stilling. Solum ønsker ikke å kommentere saken til Vårt Land, men i en e-post fra bispedømmets administrasjon kommer det fram at han «har funnet situasjonen så krevende at han vil avslutte sin rolle som prost i Nord-Troms».

– Vi var veldig takknemlige da vi hørte at han hadde fått stillingen, men dessverre ble vi skuffet da det gikk slik, på grunn av den mottakelsen han fikk av de styrende i kirken, sier Øystein Pettersen i Den Luthersk Læstadianske menighet.

Geir Arne Solum omtales som teologisk konservativ. Slik Pettersen ser det, er stridens kjerne spørsmålet om kvinnelige prester og synet på likekjønnede ekteskap. Ifølge ham og hans trosfeller åpner ikke Bibelen for noen av delene.

Splittet menighetsråd

Ved sist kirkevalg fikk Nordreisa et menighetsråd med fire representanter fra den liberale Folkekirkelista, og to fra den mer konservative Felleskirkelista. Flere Vårt Land har snakket med forteller at menighetsrådet var splittet da de skulle uttale seg om innstillingen av Solum til prostestillingen. Men at menighetsrådets liberale flertall, som ikke ønsket ham, vant fram.

– Når ikke menighetsrådet kunne støtte ham, valgte jeg å melde meg ut av menighetsrådet og Den norske kirke. For når det ikke er plass til ham, er det heller ikke plass til meg, sier Tor-Arne Isaksen, som inntil nylig var én av den konservative Felleslistas representanter i menighetsrådet.

Olaf Hunsdal har sittet mange år som leder for menighetsrådet. Nå er han ordinært medlem, og representerer den mer liberale Folkekirkelista.

– Det er en følsom og vanskelig sak. Vi har en selvpålagt munnkurv i menighetsrådet. Menighetsrådet har representanter fra to lister, som har to forskjellige innfallsvinkler, fra det tradisjonelle til det moderne, sier Hunsdal.

Når ikke menighetsrådet kunne støtte ham, valgte jeg å melde meg ut av menighetsrådet og Den norske kirke

—  Tor-Arne Isaksen, tidligere medlem av menighetsrådet i Nordreisa

Skuffede læstadianere

Vårt Land har tidligere skrevet at pårørende ved begravelser i Nordre-Troms prosti har bedt spesifikt om å få mannlig prest. I fjor sendte en rektor i Nordreisa ut en beklagelse til foreldre, fordi en julegudstjeneste hadde blitt holdt av Julie Schjøth-Jovik, som er sokneprest i Nordreisa.

Øystein Pettersen i Den Luthersk Læstadianske menighet mener det har mye å si at menighetsrådet i Nordreisa har fått et liberalt flertall.

– Det påvirker situasjonen i Nordreisa, som er et av våre kjerneområder, med mange læstadianere. Men nå som et liberalt syn råder i menighetsrådet, er det dypt utslagsgivende. Blant annet får det konsekvenser for kirkesøkingen i Nordreisa, som etter det vi forstår er på et lavmål sammenlignet med tidligere, da også våre folk kom til kirken, sier Øystein Pettersen, som sier han håper biskop Olav Øygard vil kunne få Solum til å trekke sin oppsigelse.

Nils Einar Samuelsen er predikant i den Luthersk Læstadianske menigheten i Nord-Troms, som også omtales som Lyngen-retningen. Han sitter også i menighetsrådet i Lyngen, i samme prosti.

– Vi tenkte at prosten ville gjøre en god jobb. Jeg vet ikke årsaken til at han han har sluttet, men noe må det være, siden han sa opp så fort. Vi er et prosti som er preget av den kristendommen som har vært her i generasjoner, og nå opplever vi det litt som at vi og det vi står for blir tråkket på av kirkens ledelse. Det er litt som en videreføring av prosessene mot samene.

Første kvinneprest på Nordreisa

Sokneprest Julie Schjøth-Jovik er selv er oppvokst i Nordreisa, og var i 2018 den første kvinnen som ble ordinert til prest i Nord-Troms prosti. I Vårt Land har hun tidligere fortalt at daværende fungerende sokneprest Mikael Bruun, som er en kjent motstander av kvinners prestetjeneste, valgte å ikke være til stede under hennes ordinasjon. Vårt Land har senere skrevet flere saker om utfordringer som har oppstått som følge av at en stor del av menigheten i Nordreisa ikke tror Bibelen åpner for at kvinner kan være kalt til å være prester.

Schjøth-Jovik ønsker ikke å kommentere Solums avgjørelse om å gå fra stillingen.

– Jeg kan ikke kommentere så mye, men ansettelsesforhold er en sak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Jeg har derfor ingen kommentar til dette.

– Kan du si noe mer om hvordan du har opplevd jobben den siste måneden?

– Det kan jeg heller ikke kommentere.

Det er ingen som skal få skylda for at noen velger å si opp. Det er en voksen mann som selv vurderer om han skal stå i stillingen eller ikke

—  Olav Øygard, biskop

Biskopen: – Ingen skal få skylda for at noen velger å si opp

Biskop Olav Øygard bekrefter at det i en e-post fra bispedømmet til kirkevergene står at Solum «har funnet situasjonen så krevende at han vil avslutte sin rolle som prost i Nord-Troms». Biskopen synes beskrivelsene om at prosten har blitt dårlig behandlet er lite treffende.

– Det er ingen som skal få skylda for at noen velger å si opp. Det er en voksen mann som selv vurderer om han skal stå i stillingen eller ikke. Det var hans vurdering, og det er viktig at ingen gir skyld for det valget han har tatt.

– Predikant Nils Einar Samuelsen sier at han ser det som nå har skjedd i Nordreisa i sammenheng med en lengre historie av kirkelig undertrykkelse av samer. Hva synes du om det?

– At det skulle være et fornorskingsdrag over det at prosten har sagt opp, vil jeg totalt avvise.

– Har du bedt ham om å si opp?

– Jeg referer ikke fra samtaler med proster, og jeg synes det er trist at han sier opp.

Øygard forteller at Solum nå er innvilget en permisjon ut juni. Deretter er det usikkert hva situasjonen blir, men Øygard forteller at det fortsatt er god bruk for ham i bispedømmet.

– Det er dessverre overhodet ikke noe problem å finne en ledig prestestilling, for vi har mange ledige prestestillinger i bispedømmet vårt nå.

– Sa han forlater ikke Den norske kirke som arbeidstaker?

– Nei, det har jeg ikke hørt noe om.

Les mer om mer disse temaene:

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal jobber i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion