Religion

Ungdomsklubb fikk kritikk for kobling til menighet – nå får de sterk støtte fra politikerne

HØNEFOSS: Ungdomsklubben Freezone ligger an til å fortsatt få støtte fra Ringerike kommune. – Det eneste fornuftige å gjøre, sier utvalgsleder.

Ringerike kommune ser ikke ut til å kutte støtten til det populære ungdomstiltaket. Det ble klart under møtet i kommunens hovedutvalg for oppvekst og kultur onsdag kveld. Utvalget gikk enstemmig inn for et forslag om å videreføre kommunens samarbeidsavtale med stiftelsen som driver klubben. Nå sendes saken videre til kommunestyret for endelig behandling.

Vårt Land har tidligere meldt at kommunedirektøren i Ringerike vil kutte pengestøtten på 840.000 til ungdomsklubben Freezone kroner fordi den «framstår som et tilbud med religiøs slagside og et avgrenset verdiperspektiv», og at koblingen gjør at «mange ungdommer forteller at de ikke føler seg velkommen». Administrasjonen påpeker at lokalet heller ikke dekker nye krav om universell utforming, siden rullestolbrukere ikke kan benytte hovedinngangen.

– Vi kunne diskutert lenge hvorfor argumentasjonen i sakspapirene var som den var, men når resultatet ble som det ble skal jeg ikke legge meg opp i det, sier utvalgets leder Petter Endrerud (Frp).

Under utvalgsmøtet stilte flere representanter spørsmål ved argumentasjonen i deler av kommunedirektørens saksframlegg, og ga uttrykk for at flere punkter fremsto svakt underbygde.

Den uavhengige stiftelsen som driver Freezone, ble i sin tid ble startet av menigheten Sentrumkirken, og menigheten er deleier i lokalet hvor klubben holder til. Menigheten og organisasjonen bak ungdomsklubben har også samme daglige leder.

Stiftelsen bak ungdomsklubben har forklart at de ikke driver misjonering eller kristen virksomhet, og at den drives uavhengig av menigheten.

Ville utsette saken – fikk nei

Tirsdag meldte Ringerikes blad at kommunedirektøren har bedt om at forslaget trekkes og behandles på nytt senere. Årsaken er at Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne har varslet at de vil gjøre en befaring av lokalene 18. juni. Kommunedirektøren sier også til avisen at nye spørsmål har dukket opp, og han ønsker å se på saken med nye øyne før den behandles politisk.

Ordfører Runar Johansen (H) ønsket imidlertid at de prinsipielle sidene av saken skal behandles, og saken gikk derfor som planlagt, opplyser kommunikasjonssjef Mats Øieren i Ringerike kommune til Vårt Land.

Eventuelle anbefalinger som kommer etter befaringen vil tas hensyn til det i det videre arbeidet med avtalen, avhengig av hva som blir politisk besluttet i saken, opplyser han.

– Det var viktig for oss å ikke la kommunedirektøren trekke saken, sier Endrerud.

Han viser til at politikerne ønsket å komme med et tydelig signal til både de som driver og de som benytter seg av tilbudet på Freezone.

Saken skal etter planen avgjøres endelig i kommunestyret 30. mai, og utvalgsleder Endrerud mener utvalgets vedtak vil stå seg godt der.

Ordføreren har tidligere gitt sterk støtte til ungdomsklubben i Vårt Land.

– Jeg kjenner godt til dette tilbudet, og det kommer ikke til å skje at det nedlegges, sa Johansen i forrige uke.

Full støtte fra ungdomsråd

Ungdomsklubben har tidligere fått enstemmig støtte fra kommunens ungdomsråd, som mener saken bygger på en rekke faktafeil. De oppfordrer kommunen til forkaste kuttforslaget.

– Freezone er for det første ikke forbeholdt kristne, og mange av dem som går der kjenner ikke engang til Sentrumkirken. Det er heller ikke riktig at Freezone ikke er tilrettelagt for rullestolbrukere, siden de har egen heis, har Anes Alnajjar (18), leder for ungdomsrådet i Ringerike kommune, tidligere sagt til Vårt Land.

Kommunens integreringsutvalg har også bedt kommunen om ikke å legge ned ungdomsklubben så lenge en ikke har et alternativt tilbud til ungdommene.

En del av det vedtatte forslaget understreker også at utvalget ønsker å få en ny sak fra administrasjonen om den økonomiske situasjonen til klubben.

– De ønsker jo litt mer midler, og da ønsker jeg å se på hvordan vi kan skaffe dem det, sier Petter Endrerud.

Herman Frantzen

Herman Frantzen

Herman Frantzen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Sigrid Rege Gårdsvoll

Sigrid Rege Gårdsvoll

Sigrid Rege Gårdsvoll er vaktsjef i Vårt Land. Hun har jobbet i avisen siden 2022. Sigrid er kommentator og skriver da oftest om USA og amerikanske valg, Den norske kirke og aktuell samfunnsdebatt.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Religion