Religion

Flere er ute av prosessen – vedtak om ny kirketopp gjøres neste uke

DEN NORSKE KIRKE: Jakten på Ingrid Vad Nilsens etterfølger nærmer seg slutten. Flere kandidater er ute av prosessen.

– Vi er i ferd med å legge fram et forslag til vedtak til Kirkerådet, som har møte i slutten av neste uke. Så vil det bli vil bli offentlig etter tilsettingen har skjedd, sier Harald Hegstad.

Han er leder for Kirkerådet i Den norske kirke, og også for arbeidsutvalget som leder prosessen med å fremme arvtakeren etter Ingrid Vad Nilsen, når hennes åremål som kirkerådsdirketør går ut.

Vi er i ferd med å legge fram et forslag til vedtak til Kirkerådet, som har møte i slutten av neste uke. Så vil det bli vil bli offentlig etter tilsettingen har skjedd

Hegstad vil ikke si noe mer om hva forslaget innebærer. Heller ikke om det inkluderer én kandidat eller en prioritert liste med flere kandidater. Men etter det Vårt Land erfarer, er det mye som tyder på at forslaget vil toppes av et navn som har vært unntatt offentlighet i søknadsprosessen.

Ti søkere

Da søknadsfristen gikk ut 15. april, hadde fire kvinner og seks menn søkt på stillingen. Fem av søkerne var unntatt offentlighet, hvorav én raskt trakk sin søknad.

De fem øvrige fem var:

  • Stephen Sirris (Prodekan/professor II)
  • Kjetil Haga (kirkeverge i Oslo)
  • Eigil Morvik (stiftsdirektør i Tunsberg bispedømme)
  • Terje Baugerød (Kantor/organist)
  • Ingelin Noresjø (daglig leder for Grønt landtransportprogram i NHO og tidligere statssekretær for KrF)

Stephen Sirris sier nå til Vårt Land at han har trukket søknaden. Fra før er det kjent at Kjetil Haga har trukket sin.

Eigil Morvik og Terje Baugerød sier til Vårt Land at de ikke ønsker å kommentere saken.

Ble medlem av Den norske kirke i prosessen

Heller ikke Ingelin Noresjø vil kommentere om hun fortsatt er i prosessen, men bekrefter at hun har «vært i en samtale».

– Men kirken skal få fortsette sin prosess, uten at jeg skal gå videre inn på det. Jeg har blitt møtt med profesjonalitet i alle ledd, og er glad for at de har vært åpen for å møte kandidat med en noe annen bakgrunn.

Ingelin Noresjø er kjent for mange som pinsevenn.

Nordland KrF foreslår Ingelin Noresjø (45) som ny leder i Kristelig Folkeparti etter Kjell Ingolf Ropstad. Hun er i dag andre nestleder i partiet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– I forbindelse med denne prosessen tenkte jeg at jeg måtte vise at jeg mente alvor, så jeg har meldt meg inn i Den norske kirke. Jeg har flyttet fra nord til sør, og i den forbindelse har det vært naturlig å lete etter nytt menighetsfellesskap, blant annet i Sofiemyr kirke på Kolbotn, der vi bor. Så det å melde overgang var ikke et veldig langt steg for meg.

– Hvordan opplever du den nye menighetstilknytningen som annerledes i det daglige?

– Nå er det ganske ferskt, men det gjør at man må reflektere rundt dette med trosfellesskap. Og jeg tror jeg fortsatt vil besøke karismatiske sammenhenger. Men jeg har lenge følt en tilhørighet til Oase, der jeg nok føler meg aller mest hjemme.

Noresjø forteller at de valgte å ikke barnedøpe sine barn, men at barna hennes selv valgte å la seg døpe i ungdomstida, i pinsemenigheten Bykirka i Bodø.

– Er du nå ute av prosessen?

– Det tenker jeg at kirken selv skal få informere om når forslaget kommer. Men jeg ønsker Kirkerådet lykke til med ansettelsen til en viktig stilling for å sikre DNK som den viktigste trosbæreren i Norge.
Les mer om mer disse temaene:

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal

Sondre Bjørdal jobber i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion