Religion

Rådes til å si nei til kristent skolelag: – Handler ikke om religion, sier rektor

KRISTIANSAND: Elever får foreløpig ikke samles til bønn og andakt i friminuttene ved Møvig skole, men saken er ennå ikke avgjort. Det er ikke det religiøse innholdet som er problemet, sier rektor Elisabeth G. Aggvin.

– Avgjørelsen kan ta litt tid. Frem til saken blir bestemt, har vi sagt at skolelaget kan møtes etter skoletiden, sier rektor Elisabeth G. Aggvin ved Møvig skole i Kristiansand.

Flere medier, Vårt Land inkludert, har omtalt at rektoren er nølende med å tillate at elever samles til kristne skolelagsmøter med andakt og bønn i storefri. Før skolen sier ja eller nei, vil rektoren rådføre seg med skolens rådsorganer, som er FAU, elevrådet og Samarbeidsutvalget (SU).

Denne prosedyren er i tråd med med det oppvekstdirektøren i Kristiansand anbefalte i 2019, da en liknende sak ble diskutert, påpeker rektoren.

Samarbeidsutvalget ved Møvig skole behandlet saken tidligere denne uken. De kom fram til at denne typen samlinger bør legges utenfor skoletiden, skriver Fædrelandsvennen.

Ifølge avisen er det enighet i utvalget om at aktiviteter i skoletiden bør være styrt av elever og voksne på skolen i samarbeid, i arealer hvor voksne er til stede for å sikre et trygt og godt skolemiljø for alle.

Fremdeles på vent

Nå opplyser rektoren at hun venter på at de to andre instansene skal behandle saken, før skolen kommer til en konklusjon. Det er foreløpig ikke klart når saken skal opp hos FAU.

– Hvilke hensyn må skolen veie opp mot hverandre her?

– Det handler om at vi må ivareta et trygt og godt skolemiljø for alle elever. Elever skal få samles på egne initiativer, men da må skolen være tett nok på til å kunne se at alle har det bra, sier Aggvin.

Hvis noen ville starte en sjakk-klubb, måtte vi gått gjennom den samme prosessen dersom de ba om å låne skolens lokaler i friminutt

—  Rektor Elisabeth G. Aggvin ved Møvig skole

Det springende punktet, forteller hun, er hvorvidt elever skal få låne klasserom til samlinger i skoletiden. Mens det alltid er lærere i skolegården i friminutt, er det mer utfordrende å sikre den samme tilstedeværelsen i klasserom.

– Er det noe i veien for at voksne kan være til stede i klasserom på samlinger med skolelaget?

– Det må du spørre Laget om. Men fra skolens side, handler det både og ressursbruk og en vurdering av om vi kan pålegge ansatte å være til stede under arrangementer med forkynnelse.

Handler ikke om religion

Bystyremedlem for KrF i Kristiansand, Jonas Ek, mener et nei til skolelagets samlinger er et brudd på elevenes tros- og organisasjonsfrihet. Forrige uke fremmet han saken i byens formannskap. Her fortalte byens oppvekstdirektør at hun vil foreslå at det utarbeides nye, felles retningslinjer for skolelag og liknende aktiviteter.

Ved andre grunnskoler i Kristiansand, tillater de kristne skolelagssamlinger i friminuttene.

– Hva tenker du om at andre skoler i Kristiansand har kommet til en annen konklusjon enn dere ved å tillate skolelag å samles i friminutt?

– Når det startes opp noe nytt på skolen, må vi følge retningslinjene vi har for å sikre et trygt skolemiljø. Når det gjelder grupper som allerede er etablerte gjøres det en løpende vurdering, sier rektoren ved Møvig.

Rektoren understreker at hun ikke har hørt om problemer med Laget ved andre skoler. Hun mener heller ikke at det religiøse innholdet i seg selv er problematisk.

– Det handler ikke om at det er religionsbasert. Hvis noen ville starte en sjakk-klubb, måtte vi gått gjennom den samme prosessen dersom de ba om å låne skolens lokaler i friminutt.

Les mer om mer disse temaene:

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion