Religion

Historisk avgjørelse: Homofilt samliv ikke lenger uforenlig med å være prest i Metodistkirken

En 50 år gammel formulering om homofili er fjernet fra den globale Metodistkirkens retningslinjer. - En gledens dag, sier delegat.

– Dette er fantastisk! Og en dag vi har drømt om og ventet på i mange år, sier Audun Westad.

Han er en av to norske delegater som er til stede når United Methodist Church sitt øverste organ, Generalkonferansen, er samlet i Charlotte, North Carolina.

Der har de vedtatt å fjerne en formulering i ordinasjons-regelverket som sier at homofilt samliv er uforenlig med ordinert tjeneste.

Ifølge Westad ble det vedtatt med drøyt 90 prosent flertall.

I en tidligere versjon av saken skrev Vårt Land at UMC har vedtatt å fjerne en formulering i kirkens retningslinjer om at homofilt samliv ikke er kompatibelt med kristen lære. Det stemmer ikke. Denne setningen skal bli stemt over senere i dag.

?

Ønsker inkludering

Før generalkonferansen har det vært knyttet stor spenning til behandling av spørsmålet om likekjønnet samliv.

Det store flertallet i Metodistkirken i Norge har ønsket full inkludering av LHBT-personer, noe som har vært i strid med flere vedtak i det globale kirkesamfunnet.

Å fjerne setningene om homofilt samliv er i strid med kristen lære er viktig for dem.

Dersom formuleringeen skulle bli fjernet, og det åpnes for flere syn på ekteskap og samliv, vil det være enklere for den norske Metodistkirken å forbli i UMC. Alternativet har vært å danne en annen konstellasjon i Europa eller bli en selvstendig kirke i Norge, har delegasjonen tidligere fortalt.

Slik så det ut der den norske delegaten sto da Metodistkirkens generalkonferanse vedtok at homofilt samliv ikke lenger er uforenlig med å være prest i kirken.

Ikke lenger straff for å vie likekjønnede

30. april ble det også gjort flere vedtak som går i retning av større inkludering av LHBT-personer i kirken. Flere av vedtakene reverserer konservative vedtak fra forrige generalkonferanse.

Nå har kirkesamfunnet blant annet fjernet en straff for prester som har blitt funnet skyldige i å vie personer av samme kjønn. Straffen har tidligere vært ett års suspensjon uten lønn. Tidligere har det vært et krav om at biskoper skal erklære homofile kandidater som uegnet for ordinasjon, og dette er nå også fjernet.

---

Metodistkirkens struktur

  • Årskonferansen (nasjonalt nivå) sammensatt av representanter fra alle landets metodistmenigheter.
  • Sentralkonferansen (regionalt nivå) er en samling av alle Årskonferansene i et gitt geografisk område. Sentralkonferansens mandat varierer noe fra region til region.
  • Generalkonferansen (høyeste nivå) består av representanter fra alle Årskonferansene i hele verden. Det skal være mellom 600 og 1000 delegater, og i 2024 er det rett under 1000. Arbeidet med sakene gjøres både i komiteer og i plenum.

---Les mer om mer disse temaene:

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion