Religion

Dette skal det nye forbundet av kirkeansatte hete

FAGFORENING: Nå slår prester, diakoner og undervisningsansatte seg sammen i en interesseorganisasjon.

1. januar 2025 blir tre fagforeninger til en.

Diakonforbundet, Kufo (Kirkelig undervisningsforbund) og Presteforeningen blir til «Profesjonsforbundet».

Fullt navn: Profesjonsforbundet for prester, diakoner og undervisningsansatte.

Etter flere runder har forslaget nå fått gjennomslag hos et stort flertall i alle fagforeningene.

Forbundene, da de utredet sammenslåingene, mente at en samling av yrkesgruppene med høyere utdanning i Den norske kirke ville gi bedre slagkraft i forhandlinger med arbeidsgiver.

Hvem som blir leder i forbundet, er foreløpig uklart.

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land, med Den norske kirke, featurejournalistikk og podkast som sine primære felt. Ta kontakt om du har tips til historier som bør fortelles eller mennesker vi må møte.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion