Religion

Flere vil skrote Kirkerådets rolle ved bispevalg. Medlem fra Åpen folkekirke er skeptisk

KIRKEDEMOKRATI: Kirkerådets nyslåtte leder åpner for å endre måten biskopene utnevnes på, og får støtte fra flere. Karin-Elin Berg i Åpen folkekirke frykter ny valgordning kan gå på bekostning av mindretallet.

Dana Wanounou

Dana Wanounou

Dana Wanounou er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land. Hun har også vært nyhetsleder og debattleder i avisen. Har du tips om saker, send mail til danawano@vl.no.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion