Religion

Han er ny kirkerådsleder. Særlig én ting vil han gjøre Den norske kirke bedre på

TRONDHEIM: Teologiprofessor Harald Hegstad er Den norske kirkes (DNK) øverste valgte leder. Framover vil han pleie DNKs forhold til organisasjonene.

Kirkerådet, ett av de viktigste organene i Den norske kirke (DNK), har fått ny leder.

Teologiprofessor Harald Hegstad fikk 60 av Kirkemøtets stemmer. Det sikret ham seieren – i et valg det var knyttet stor spenning til.

Motkandidat Gard Sandaker-Nielsen, fra den kirkepolitiske lista Åpen folkekirke, fikk 55 stemmer.

Da resultatet ble lest opp for Kirkemøtet i Trondheim fredag, mottok Hegstad stående applaus.

– Jeg vil være en leder for alle, for de som stemt på meg og de som ikke har det. Denne veien skal vi gå sammen, sier Hegstad, som til vanlig er professor i systematisk teologi ved MF vitenskapelig høgskole.

Svært jevnt valg

I foajeen etter valget svermer det folk og gratulasjoner rundt Den norske kirkes nye ansikt utad – og innad.

Gratulerer! Sportsspørsmålet: Hva kjenner du på nå?

– Lettelse og glede. Men det er overveldende, og et alvor synker inn. Nå har jeg faktisk et ansvar jeg ikke har hatt før, sier Hegstad.

Da du sto opp i morges, så du for deg at dette skulle skje?

– Jeg så for meg to ulike scenarioer, da ...

– Stemmetallene viste jo at det var relativt jevnt. Jeg visste at det kunne gå begge veier.

Kirkemøtet 2024. Den norske kirke. Harald Hegstad er valgt til neste leder av Den norske kirke.

Kristin Gunleiksrud Raaum har hatt dette vervet 50 prosent, i tillegg til en annen jobb. Men det ligger jo en mulighet for å ha det 100 prosent, noe også din motkandidat ønsket. Hva ser du for deg?

– Jeg ser også for meg det. Det er såpass store utfordringer som kirken står overfor nå, at jeg vil gjerne bruke all min arbeidskraft framover på Den norske kirke.

– Å skulle dele det med noe annet viktig, som for eksempel å være professor på MF, vil være veldig vanskelig å kombinere.

Les også: De konservative listene ble enige om å stemme på Hegstad. De mener han er mer samlende.

Dette blir første post

– Jeg har vel kommet til et punkt i livet hvor noen går av med pensjon, og andre søker andre jobber. Dette er jo en utfordring jeg synes er spennende, sier 65-åringen.

I den grad du har myndighet over det, hva har du lyst til å gå løs på i dette vervet?

– Det første jeg gå løs på, er dette med finansieringsordningen og kirkens økonomi.

– Vi må sikre at vi har penger inn og at vi bruker de pengene på en ansvarlig måte. Mest mulig må gå til førstelinjetjenestene, og ikke mer enn nødvendig til støttefunksjonene.

Kirkemøtet 2024. Den norske kirke. Harald Hegstad er valgt til neste leder av Den norske kirke.

– Hvordan skal DNK få til dette?

– Jeg vil ikke være en type profet som går på talerstolen og forteller hva slags løsninger vi skal velge nå. Nå må vi samtale og lytte og høre hva er mulig. Snakke med politikere, andre tros- og livssynssamfunn – og når man finner en løsning som det er verdt å gå for, så må vi jobbe for å få den gjennomført.

– Men det er klart at jeg som kirkerådsleder har mine egne agendaer og ting jeg brenner for.

– Hva er det?

– Forholdet til de kristelige organisasjonene, som Normisjon og NMS, som jo har vært en veldig viktig del av Den norske kirkes totale virksomhet.

– De siste åra har dette i noen grad kommet litt på avstand. Forholdet trenger å pleies, utvikles og avklares.

Ikke forpliktet

– Det at du står på Nominasjonskomiteens liste, og stilte mot en kandidat fra et kirkepolitisk parti, hva tror du det har hatt å si?

– For noen har det kanskje spilt inn. Men det kan ha slått begge veier. Noen synes kanskje det er utrygt å stemme på meg, for de vet ikke helt hva jeg står for.

– Når jeg ikke har forplikta meg til noe, så kan jeg finne på hva som helst, sier han og ler.

– Jeg har vært i ganske aktiv i kirkelig debatt, som redaktør av Luthersk kirketidene. Jeg har skrevet 80 lederartikler om forskjellige kirkelige og teologiske spørsmål. Så man kan bla der, så finner man det, sier Hegstad humrende.

– Hva tenker du om tida som ligger foran deg?

– Jeg liker utfordringer, så det er en glede å ha fått den muligheten. Samtidig bærer den med seg en del som er krevende, og jeg kommer sikkert til å få kritikk.

Hehe, vi får snakkes da.

– Det gjør vi.

Kirkemøtet 2024. Den norske kirke. Harald Hegstad eller Gard Sandaker-Nielsen blir den neste lederen av Den norske kirke.

Uavklart i forkant

I forkant har det vært knyttet stor spenning til hvem av de to kandidatene som ville bli kirkens øverste valgte leder.

Sandaker-Nielsen forteller at han er skuffet over utfallet.

– Jeg har lyst å gratulere Hegstad. Jeg ønsker han alt vel som kirkerådsleder. Også er det klart at jeg er skuffet over at flertallet i Kirkemøtet ikke vil at jeg skal bli kirkerådsleder.

Sandaker-Nielsen visste i forkant av valget at det kom til å bli jevnt.

– Også ble det et flertall som ville ha Hegstad. Et knapt flertall. Men jeg er svært takknemlig for den store støtten jeg fikk, selv om det ikke holdt til mål.

---

Valg av kirkerådsleder

  • 12. april ble ny leder av Kirkerådet i Den norske kirke (DNK) valgt på Kirkemøtet i Trondheim
  • Kirkerådslederen er kirkens øverste valgte leder. Fram til nå har vervet tilhørt Kristin Gunleiksrud Raaum
  • To teologer har stått på valg til vervet: Gard Sandaker-Nielsen og Harald Hegstad
  • De representerer henholdsvis Åpen folkekirke og Nominasjonskomiteens liste
  • Kirkerådet er Kirkemøtets forberedende og iverksettende organ, og leder kirkens arbeid på nasjonalt nivå
  • Kirkemøtet, som er samlet i Trondheim fra 11. til 14. april, er det øverste representative organet i Den norske kirke

---


Les mer om mer disse temaene:

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Ruth Einervoll Nilsen

Ruth Einervoll Nilsen

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion