Religion

Heier på nytt forslag om suspensjon av menigheter

BAPTISTKIRKEN: Hovedstyret til Baptistkirken Norge har lagt fram sitt endelige forslag til hvordan sanksjonere menigheter som ikke er lojale mot baptistisk tro og ordning. – Et samlende forslag, mener pastor Magnar Mæland.

– Jeg håper dette forslaget får stor oppslutning, sier Magnar Mæland, som nylig er blitt pastor og leder i migrantmenigheten Chin Bethel Church i Egersund i Rogaland.

På landsmøtet til Baptistkirken Norge i fjor ble det vedtatt at kirkesamfunnet ikke godkjenner at pastorer eller medlemmer av menighetsråd lever i likekjønnet samliv.

Sammen med 24 andre delegater fremmet Mæland et forslag om at menigheter som handler på tvers av dette, skal suspenderes fra demokratiske prosesser i kirkesamfunnet. I praksis betyr det at menighetene midlertidig kan miste forslags- og stemmeretten i landsmøtet.

Med to tredjedels flertall vant forslaget fram.

Detaljene rundt ordningen ble imidlertid ikke bestemt. Hovedstyret fikk derfor i oppgave å utforme et forslag til suspensjonsparagraf, og sendte det ut på høring i fjor. Etter å ha gått gjennom tilbakemeldinger fra menighetene, har hovedstyret lagt fram et endelig forslag på bordet:

I stedet for å bare sanksjonere menigheter som bryter med baptistisk lære i homofilispørsmålet, foreslår de at ordningen skal omfatte alle vesentlige brudd på vedtektene.

ENSTEMMIG: Utbyggingen av eiendommen for HLT fikk full oppslutning under stemmegivingen på landsmøtet for Det norske baptistsamfunn i helga. FOTO: Det norske baptistsamfunn

– Tung å forvalte

– I høringsrunden tok de fleste til orde for en generell løsning som ikke er direkte knyttet opp mot samlivsetikken, sier hovedstyreleder Sissel-Merete Berg.

Fra før har kirkesamfunnet en egen paragraf for eksklusjon.

– Vi foreslår at suspensjon er en del av en prosess som kan føre til utelukkelse, sier Berg.

Dermed trengs ikke en egen paragraf for suspensjon påpeker hun.

I hovedstyrets opprinnelige forslag ble det lagt opp til at landsmøtet skal avgjøre om en menighet blir suspendert, noe Magnar Mæland reagerte på i fjor. Han mente det ville bli en tung byråkratisk ordning.

I hovedstyrets endelige forslag er det hovedstyret som oppretter og behandler saker som kan føre til sanksjoner.

«Dersom Hovedstyret ved sin behandling av saken vurderer at det ikke er sannsynlig at saken kan løses i minnelighet, kan Hovedstyret som siste utvei legge fram sak for Landsmøtet om å utelukke menigheten fra Baptistkirken Norge», heter det i forslaget.

Mener løsningen er samlende

Mæland, som tidligere har vært generalsekretær i Baptistkirken Norge, er godt fornøyd med løsningen som nå ligger på bordet.

– Dette synes jeg ser bra ut og er i tråd med det Landsmøtet ønsket. Det er viktig at vi får mulighet til å ha suspensjon som en midlertidig ordning ved vesentlige brudd. Jeg er også fornøyd med at hovedstyret skal forvalte ordningen, ikke landsmøtet, sier han.

Selv oppfatter han forslaget som en samlende løsning.

– Det er ikke alle som ønsker en suspensjonsordning, og det er ikke alle som vil synes at dette er godt forslag, men jeg tror store deler av Baptist-Norge vil ha dette, sier han, og legger til:

– Vi får håpe at dette er en ordning som vi knapt trenger å bruke noen gang.

Forslaget skal stemmes over på stemmes på Landsmøtet i Skien 7.-9. juni. I sakspapirene har hovedstyret også lagt fram to alternative forslag dersom det primære forslaget ikke får flertall.

Mot ordningen

Vårt Land har tidligere omtalt at minst tre baptistmenigheter har gjort det klart at de ikke kjenner seg forpliktet av landsmøtets samlivsvedtak.

Skien baptistkirke skriver i sitt høringssvar at de «er prinsipielt imot suspensjon av en menighet begrunnet ut fra etiske spørsmål rettet mot enkeltmedlemmer». De mener det er opp til den lokale menighet å behandle slike spørsmål.

I høringsrunden kom de likevel med noen innspill:

De mente blant annet at en sak om suspensjon skal ligge i landsmøtet. Ordningen må også være generell.

---

Baptistkirken Norge

  • Det norske baptistsamfunn ble stiftet i 1879.
  • Kjennetegnes ved at de avviser barnedåp, og praktiserer i stedet dåp ved bekjennelse av troen.
  • Har rundt 100 medlemmer med til sammen 10.500 medlemmer.
  • Mer enn 30 av menighetene er minoritetsspråklige. I tillegg har mange menigheter en stor andel med ikke-vestlig bakgrunn.
  • 1. januar skifter organisasjonen navn til Baptistkirken Norge.

Kilder: baptist.no / snl.no / Statsforvalteren

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion