Religion

Ligger an til valgthriller i kirken: Nå har konservativ liste bestemt seg

DEN NORSKE KIRKE: Før valget av ny kirkerådsleder, er det langt fra klart hvilken kandidat som har mest støtte. Flere peker på at én av gruppene som skal stemme blir avgjørende.

– Frimodig kirke støtter Hegstads kandidatur som kirkerådsleder.

Det forteller leder av Frimodig kirke, Oddgeir Sølvfæstersen.

Under Kirkemøtet 12. april velges ny leder av Kirkerådet i Den norske kirke (DNK). To teologer står på valg til vervet som kirkens øverste valgte leder: Gard Sandaker-Nielsen og Harald Hegstad.

I forkant er det langt fra klar hvilken kandidat som har mest støtte.

Nå ser det ut som om Hegstad kan forvente seg de sju stemmene fra den konservative kirkepolitiske lista Frimodig kirke:

– Støtten til Hegstad er forankret hos delegatene fra Frimodig kirke som skal på Kirkemøtet. Hegstad en dyktig og har solid erfaring, vi opplever han også som den mest samlende kandidaten, sier Sølvfæstersen.

Oddgeir Sølvfæstersen, leiar for Frimodig kyrkje. Leder frimodig kirke

Han understreker likevel at listen han leder ikke er enig med Hegstad i alle spørsmål.

– Spesielt opplever mange at hans standpunkt knyttet til kjønnsidentitet og likekjønnet ekteskap som problematisk. Vi har likevel tillit til at han oppriktig vil jobbe for at også de klassiske synene i disse spørsmålene får rom i kirken.

---

Hvem skal lede Kirkerådet?

 • 12. april velges ny leder av Kirkerådet i Den norske kirke (DNK), på Kirkemøtet i Trondheim
 • To teologer står på valg til vervet: Gard Sandaker-Nielsen og Harald Hegstad
 • De representerer henholdsvis Åpen folkekirke og Nominasjonskomiteens liste
 • Det er også anledning for medlemmene i Kirkemøtet å komme med benkeforslag under møtet.

---

– Et spennende valg

Det er 117 kirkemøtemedlemmer som har stemmerett i kirkerådsledervalget. For å bli valgt trenger kandidaten mer enn halvparten av stemmene, altså minst 59 stemmer.

Åpen folkekirke (ÅF) er den definitiv største grupperingen. Men mange mener likevel at utfallet er langt fra sikkert.

– Det er to skikkelige kandidater. Da blir det et spennende valg, sier Odd-Einar Dørum, som representerte ÅF da han satt i Kirkemøtet forrige periode.

LYTT TIL: Tidligere justisminister Odd Einar Dørum (V) håper myndighetene lytter til Stine Sofies Stiftelse når lovforslaget om voldsoffererstatning skal opp til votering.

Han mener likevel at Sandaker-Nielsen er best på mange av de viktigste sakene for kirken.

– Kan en regne med at alle i ÅF stemmer på Gard Sandaker-Nielsen?

– Gard ble enstemmig valgt av landsmøtet i ÅF, så jeg legger til grunn at ÅF støtter ham fullt ut, sier Dørum.

Slik er kirkemøtemedlemmene fordelt:

 • 34 fra Åpen folkekirke
 • 26 fra Nominasjonskomiteens liste
 • 10 fra Bønnelista
 • 7 fra Frimodig kirke
 • 12 biskoper
 • 22 ansatterepresentanter
 • 3 samiske representanter
 • 1 leder av Samisk kirkeråd
 • 1 leder av ungdomsutvalget
 • 1 representant fra Døvekirken

Disse mener Birkedal i praksis vil avgjøre valget

Spesielt én gruppe er det knyttet mye spenning til:

– I praksis er det de ansatte og de andre som ikke representerer noen liste som vil avgjøre, mener Erling Birkedal.

Han er leder for interesseforeningen til Nominasjonskomiteens liste. I motsetning til de tre kirkepolitiske gruppene, har ikke Nominasjonskomiteens liste et felles program.

Trondheim 28.03.2019
Kirkemøte i Trondheim 2019. Her fra torsdagen. Erling Birkedal, Borg.
FOTO: JOAKIM S. ENGER

Likevel mener Birkedal det går an å si noe om hva de fleste av disse 26 Kirkemøtemedlemmene vil stemme.

– I prinsippet er de selvstendige medlemmer, og vi har ikke noe partipisk. Men jeg tar nok ikke for hardt i når jeg sier at de aller fleste vil støtte Hegstads kandidatur, sier Birkedal.

Dette begrunner han blant annet med at Hegstad enstemmig ble valgt som listens kandidat på årsmøtet deres.

– Det er slik jeg oppfatter det ganske jevnt mellom de to kandidatene som er lansert, sier Birkedal.

I praksis er det de ansatte og de andre som ikke representerer noen liste som vil avgjøre

—  Erling Birkedal om kirkerådesledervalget

Bønnelista: Hegstad litt mer spiselig

Dette sier også Bønnelistas leder, Jo Hedberg, seg enig i.

– Det kommer veldig an på de kirkelige ansatte, sier han om utfallet av valget.

Jo Hedberg

Men Hedberg vil ikke garantere stemmer til noen av kandidatene:

– Vi kommer til å holde kortene tett til brystet om hvordan vi kommer til å stemme.

– Hva synes dere om de to kandidatene?

– Hegstad har nærmet seg veldig ÅF. Det så vi på forrige kirkemøte, så det spørs om det blir så stor forskjell på ledelsen mellom de to.

Samtidig trekker Hedberg fram den kirkefaglige bakgrunnen til Hegstad som et pluss.

– Så Hegstad er litt mer spiselig for dere enn Sandaker-Nielsen?

– Ja, han er nok det.

På spørsmål om det kan komme benkeforslag fra Bønnelista, svarer han «vet ikke», men viser til at de skal ha et møte onsdag kveld før Kirkemøtet begynner.

– Der vil de siste samtalene oss imellom foregå.

Lerø: – Lang tradisjon for samlende løsninger

Redaktør Magne Lerø har fulgt Den norske kirke over lang tid. Han mener valget på ingen måte er avgjort, og at det trolig er en del delegater som ikke bestemmer seg for hvem de vil stemme på før de er på Kirkemøtet.

Magne Lerø

– Der kan det hende kandidatene velger en strategi der de profilere seg tydeligere på noe som skiller dem fra hverandre, eller kanskje de lytter til hvor flertallet ligger og tilpasser seg dette.

Lerø sier at det er spesielt én ting som kan bli avgjørende for hvem som får flest stemmer.

– Med unntak av saken om homofile kunne bli viet i kirken, har Kirkemøtet en lang tradisjon for å finne mest mulig samlende løsninger.

I en litt polarisert situasjon tror jeg man vil gå i retning av den mest samlende kandidaten

—  Magne Lerø

Tror Egebakken-utspill kan påvirke

Lerø mener utspill som det Therese Egebakken nylig kom med på Facebook, mot Sandaker-Nielsen, kan gjøre at han blir oppfattet som en mer kontroversiell kandidat.

Kirkemøtet 2022. Trondheim. Therese Egebakken.

Egebakken kalte Åpen folkekirkelederen for en aktivist i LHBT-saker, og at han og organisasjonen han leder bidrar til splittelse mellom konservative og liberale, og et trangere rom for konservative i kirken.

– I en litt polarisert situasjon tror jeg man vil gå i retning av den mest samlende kandidaten.

Lerø mener det er Hegstad, og påpeker at det denne gangen ikke er et valg mellom en konservativ og en liberal kandidat.

Han tror Sandaker-Nielsen framstår som en forkjemper for modellen med kirkepolitiske partier, og han ikke nødvendigvis taler til hans fordel.

– Ingen andre organisasjoner her til lands er organisert etter modell fra nasjonen Norge, og det virker som ganske få i kirken er lykkelige med systemet slik det er i dag.

Likevel advarer Lerø om å gjøre kirkerådsledervalget viktigere enn det er.

– Lederen vil få en rolle utad, men er en representant for Kirkerådet, og vil ikke greie å prege kirken uten å få med seg dem.


Les mer om mer disse temaene:

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion