Religion

Ba prester adressere en «meget generøs» sluttpakke i Caritas

CARITAS NORGE: I påska fikk katolikker som møtte opp til messe svar på hvilke midler som har gått til å dekke sluttpakken til Caritas sin tidligere generalsekretær. Beskjeden ble gitt etter instruks fra biskop Bernt Eidsvig.

I forrige uke meldte Vårt Land at Martha Skretteberg, tidligere generalsekretær i Caritas Norge, får med seg mer enn 1,9 millioner kroner i sluttpakke. Summen har gjort at ansatte i Caritas nå føler seg bedratt, ifølge en anonym ansatt Vårt Land har snakket med.

Caritas er Den katolske kirkes humanitære hjelpeorganisasjon, og en av verdens største humanitære aktører.

I etterkant av saken har det kommet henvendelser om sluttpakken til Den katolske kirkes biskop i Oslo, Bernt Eidsvig, ifølge biskopen selv.

For å «forhindre en nærliggende misforståelse» om hvilke midler som var brukt for å dekke sluttpakken, valgte Eidsvig i forrige uke å adressere saken offentlig.

Det opplyser Eidsvig selv i en e-post til Vårt Land.

Kunngjøring i påskemessen

Eidsvig ba alle sine prester om å adressere saken som en del av kunngjøringene etter den tradisjonsrike palmesøndag-messen.

Kunngjøringen fra Eidsvig ligger offentlig på nettsidene til St. Ansgar menighet i Kristiansand. Eidsvig innleder med å omtale Skrettebergs sluttpakke som «en meget generøs sluttpakke».

I kunngjøringen, som alle prestene ble bedt om å lese opp, forsikrer Eidsvig om at «penger og ytelser er ikke tatt fra innsamlede midler eller givere».

Videre i kunngjøringen opplyses det om at Eidsvig, samt biskop Erik Varden og Caritas sin nye generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys, «garanterer at alle innsamlede midler går til de riktige formålene/formålet».

.

Penger tas fra Caritas eiendomsfond

I kunngjøringen opplyste Eidsvig at pengene som går til å dekke Skrettebergs sluttpakke er tatt fra avkastningen på Caritas eiendomsfond.

Fondet ble opprettet i 2010 etter salget av Caritas eiendom i Fagerborggata 17, de gamle lokale til Caritas. Pengene fra salget ble brukt til opprette eiendomsfondet, ifølge Caritas nye generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys.

– Etter at avkastningen ble flyttet til Storebrand i 2015, har den steget med over fire millioner kroner, sier generalsekretæren til Vårt Land.

Debattt om den nye loven om tros- og livssynssamfunn arrangert av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Første gang det tas ut av fondet

– Har det blitt tatt ut noe av avkastningen tidligere?

– Nei, dette er første gang det tas ut penger fra fondet, svarer Rosendorf Joys.

– Hva er bestemmelsene for bruk av avkastningene i fondet?

– Formålet med fondet er at det skal vokse i takt med eiendomsmarkedet. Midlene skal primært komme fra avkastningen på langsiktige plasseringer. Det er fordi vi tidligere eide, og nå leier vi. Og så skal man vokse i takt med det. Bruken av fondet krever styrevedtak.

Hvem tok avgjørelsen om at sluttpakken skulle dekkes av disse pengene?

– Det er styret som har tatt avgjørelsen om den disponeringen. Det er basert på avtalen mellom styret og Skretteberg, som skjedde før min tid, sier den nye generalsekretæren.

---

Caritas Norge

  • Caritas Norge er en del av Caritas, som er Den katolske kirkes humanitære hjelpeorganisasjon, og en av verdens største humanitære aktører.
  • Caritas Norge arbeider for å bedre hverdagen til mennesker i Norge, samt land i Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika.
  • Organisasjonens arbeidsområder er å bidra til å utrydde sult og fattigdom, nødhjelp i humanitære kriser, samt integrering av innvandrere og flyktninger i Norge
  • Nylig gikk generalsekretæren gjennom tolv år, Martha Skretteberg, av. Ingrid Rosendorf Joys er ny generalsekretær.

---

Les mer om mer disse temaene:

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion